Naantalin Särkänsalmen silta on urakan vuoksi suljettuna tulevana viikonloppuna

Kiertotie kulkee Askaisten kautta 20.–23.5.

Särkänsalmen silta. Kuva: Naantalin kaupunki.

Särkänsalmen silta suljetaan viikonlopun ajaksi 20.5. kello 19 alkaen, jolloin liikenne ohjataan Askaisten kautta. Tiesulku kestää aina 23.5. aamukuuteen asti.

NAANTALI. Särkänsalmen sillalle ja siltapenkereelle toteutetaan kesän aikana jalankulku- ja pyöräilyväylä. Uusi kävely- ja pyörätie rakentuu 1,5 kilometrin matkalle Rymättyläntielle ja Merimaskuntielle Meripirtintien ja Virventien risteyksien välille. Osana projektia levennetään Särkänsalmen siltaa sekä uusitaan myös Särkän virtausaukon putkisilta.

– Sillalle tehdään teräskannatteista levennys, jolle uusi kevyen liikenteen väylä tulee. Urakka-alueella muun muassa louhitaan, vaihdetaan rakennekerroksia, tehdään päällystystöitä sekä valaistustöitä, näin pääpiirteittäin, kertoo urakoitsijana toimivan Oteran Oy:n työpäällikkö Kimmo Kanerva.

Työmaa vaikuttaa saariston liikenteeseen. Putkisillan uusimisen ajaksi liikenne työmaa-alueella joudutaan sulkemaan kokonaan. Särkänsalmen silta suljetaan 20.5. kello 19 alkaen. Tiesulku kestää aina 23.5. aamukuuteen asti. Kiertotie kulkee Askaisten kautta reittiä Merimaskun kirkonsalmi – Askainen – Lemu – Kustavintie.

Lisäksi töiden aikana liikenteessä voi olla lyhyitä pysähdyksiä, ja yksi ajokaista vain käytössä. Louhinta voi myös aiheuttaa liikennehaitan lisäksi meluhaittaa. Työtä tehdään pääasiassa arkisin kello 7–16 tai 7–18 välillä.

– Työvaiheita pyritään ajoittamaan liikenteen kannalta hiljaisempaan aikaan ja välttämään tavanomaisimpia työmatkaliikenteen ajankohtia. Pyrimme siihen, että työ aiheuttaa mahdollisimman pientä haittaa liikenteelle, kertoo ELY-keskuksen projektipäällikkö Mikko Asunen.

Urakoitsija, ELY-keskus sekä Naantalin kaupunki toivovat tien käyttäjiltä työmaa-alueella varovaisuutta ja malttia kulkemiseen. Urakka-alueella haastetta niin suunnittelussa kuin työn toteuttamisessa aiheuttaa kapea tiealue.

Töiden on määrä valmistua vielä tämän vuoden aikana.

– Työmaa ja sen aiheuttamat haitat ovat onneksi vain hetkellistä, ja uusi väylä hyödyttää niin asukkaita kuin matkailijoitakin. Pyöräily- ja kävelymahdollisuudet saariston suuntaan paranevat ja liikenneturvallisuus paranee. Toivottavasti väylä on jatkossa aktiivisessa käytössä, Asunen toteaa.

Urakan alla oleva tiealue on osa suosittua Saariston rengastietä, ja palvelee näin myös pyörämatkailua. ELY-keskuksen tavoitteena on tukea kestäviä liikkumistapoja.

–  Naantalin kaupunki on viime vuosina useissa eri rakennushankkeissa parantanut jalankulun- ja pyöräilyn väylää saariston suuntaan Luonnonmaan osuudella. Tämän hankkeen myötä muodostuu yhtenäinen jalankulun- ja pyöräilyn väylä Naantalin keskustasta Merimaskun kirkonkylään saakka, toteaa Naantalin kaupungin yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi.

Jalankulun- ja pyöräilyn väylän rakentaminen sillalle ja siltapenkereelle toteutetaan ELY-keskuksen ja Naantalin kaupungin yhteishankkeena. Kaupunki maksaa urakasta 50 prosenttia, noin 1,4 miljoonaa.

Turun Seutusanomat