Raision V8-yritysalue jatkaa kehittymistään

RAISIO. Kuluvan vuoden aikana Raision V8-yritysalueen kehittämistyön keskeisenä tavoitteena on pohjustaa kaavoituksen jatkumista Kantokankaan alueella, kehittää kaupungille tuleviin yritystiedusteluihin vastaamista ja myyntiprosessia. Lisäksi Kantokankaan alueen korkeusvaihteluiden louhimista ja tasoittamista sekä kunnallistekniikan tulevia investointeja suunnitellaan.

Alueen kehittyminen on edennyt erityisesti vuoden 2021 aikana vauhdilla eteenpäin ja alue rakentuu hyvää vauhtia. Yksittäisiä kaupungin yritystontteja on vielä vapaana ja kaavallista tulevaakin tonttivarantoa on alueella edelleen valmiiksi kaavoitettuna. Kaupunki saa säännöllisesti niin kansallisia kuin kansainvälisiäkin sijoittumistiedusteluita, joille V8-yritysaluetta on systemaattisesti tarjottu viime vuosina.

V8-yritysalueen markkinointiin ja kehittämiseen on vuoden 2021 aikana panostettu muun muassa lisäämällä kohdennettua sähköistä markkinointia, luomalla yritysalueelle oma 360tour-markkinointisivusto sekä koostamalla sijoittumistiedusteluita varten laaja tietopaketti alueen teknisistä valmiuksista. Lisäksi kaupunkikehitysjaostossa on hyväksytty kaupungin strategiset kehittämisalueet nostaa V8-yritysalueen/Kantokankaan yritysalueen yhdeksi keskeisistä kaupungin strategisista kehittämisalueista.

Katariina Mäkinen-Önsoy