Kuntapäättäjän kulma: Elinvoima, hyvinvointi ja osallisuus Ruskon painopistealueina

KOLUMNI. Elinvoima, hyvinvointi, osallisuus. Näiden painopisteiden avulla Rusko suuntaa vuoteen 2020 valtuuston hyväksymän toimintasuunnitelman ja budjetin avulla. Elinvoiman kannalta lähtökohdat ovat hyvät, onhan työllisyys korkealla tasolla ja tonttitilanne on hallinnassa.

Hyvinvointisektorilla perustyö on tehty huolellisesti ja hyvin, kiitos ensimmäisen hyvinvointijohtajamme. Laaja hyvinvointikertomus on käytössä ja uudet toimintatavat vakiintuneet. Uuden hyvinvointijohtajan myötä painotukset sektorin sisällä suuntautunevat uudella tavalla, mutta silti kaikkien ikäryhmien hyvinvoinnin edistäminen on edelleen toiminnan painopisteenä.

Osallisuus-ohjelma on tällä hetkellä haasteellisin. Perheen ensimmäisiä pitkäaikaisia kontaktipintoja kuntaan ovat tyypillisesti päivähoito ja perusopetus. Miten osallisuus toteutuu näillä sektoreilla? Terveyden – ja hyvinvoinnin laitos julkaisee sivuillaan TEAviisaria, joka osoittaa kuntien terveydenedistämistyön suunnan. Yhtenä tekijänä näissä viisareissa on osallisuus. Näiden mittarien mukaan perusopetuksen kokonaistasolla Rusko saa koko maata paremman arvon terveydenedistämistyöstä. Jos tarkastellaan yhtä perusopetuksen arvioinnin osa-aluetta, osallisuutta, nähdään, että kodin ja koulun yhteistyö on hyvällä tasolla. Sen sijaan huoltajien vaikutusmahdollisuuksissa on parannettavaa. Siinä on siis vielä kehitettävää.

Kunnan uudistetut nettisivut otettiin käyttöön viime vuonna ja niiden kautta kuntalaisten toivottavasti on helpompi osallistua haluamallaan tavalla, antaa palautetta ja tehdä aloitteita. Rakentava vuoropuhelu on yleensä tuloksellisin keino tuoda asioita virkamiesten ja luottamushenkilöiden tietoon.

Vuoden 2020 alussa Ruskon kunnassa siirryttiin viimein sähköiseen kokousjärjestelmään. Enää ei kokouspapereita kopioida eikä kuljeteta luottamushenkilöille, joka on ehdottomasti hyvä asia. Sähköinen kokous on ensimmäinen askel kehitystiellä, jolla luottamushenkilöt saavat halutessaan reaaliaikaista tietoa oman luottamuselimensä talouden ja toiminnan tunnusluvuista päätöksenteon tueksi. Sitä odotellessa.

Sisko Hellgren

Ruskon kunnanhallituksen pj.