Raision Vihreät: Emme hyväksy säästöjä kunnan perustehtävissä

MIELIPIDE. Kuntien tehtävä on järjestää asukkailleen palveluja, joista suurin osa on lakisääteisiä, mm. sosiaali-,  terveys- ja koulutuspalvelut. Raision Vihreät haluaa jatkossakin turvata nämä asukkaille tärkeät toiminnot, jotka lisäävät kaupungin vetovoimaa.

Valtuusto päätti tiukan äänestyksen jälkeen pitää veroprosentit entisellään vaikka kaupunginhallitus oli jo valmiiksi asettanut tiukan talousraamin. Hallitus päätti myös käynnistää yt-menettelyn henkilöstösäästöjen mahdollistamiseksi. Tämä johtaa vääjäämättä palveluiden tason laskuun ja henkilöstökuluista karsimiseen.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen talouteen esitettiin jo tälle vuodelle miljoonan euron leikkaukset, jotka kohdennettiin hoito- ja hoivapalveluihin. Ensi vuoden talousarviosta leikattiin edelleen hallituksen vaatimusten mukaisesti lähes kaksi miljoonaa euroa. Suurimpia leikkauksia joudutaan ensi vuonna tekemään hoito- ja hoivapalveluissa, perhepalveluissa, vammaispalveluissa, sekä aikuissosiaalityössä. Kaupunginhallitus esittää kaiken tämän jälkeen vielä lisäleikkauksia henkilöstöön puolella miljoonalla eurolla. Ainoa asia mistä hallitus ei ollut valmis tinkimään olivat luottamushenkilöiden palkkiot ja ansionmenetyskorvaukset.

Jo nyt sairaanhoitopiirin kustannukset ovat nousussa kuntalaisten hakeutuessa sellaisten palveluiden luokse, joita kunnan oma toiminta ei ole pystynyt tuottamaan. Ensi vuodelle on arvioitu jopa 8% kustannusten kasvua erikoissairaanhoidossa. Hyvin toimivat terveyskeskuksen palvelut vähentävät  hakeutumista päivystykseen ja tarvetta erikoissairaanhoitoon. Ennaltaehkäisevä toiminta on aina sekä inhimillisesti että taloudellisesti parempi vaihtoehto kuin erikoissairaanhoito.

Raision kaupunginhallituksen esittämät säästötoimet uhkaavat lisäksi Hulvelan uuden palveluasumisen asumisyksikön toimintaa. Säästöt vaikeuttavat myös sellaista ennaltaehkäisevää työtä, jolla pyritään vähentämään huolestuttavan paljon lisääntyneitä huostaanottoja.

Emme hyväksy säästöjä kunnan perustehtävissä, sillä säästäminen siirtää kustannukset moninkertaisina tulevaisuuteen.

Raision seudun Vihreät ry

Raision Vihreä valtuustoryhmä

Pekka Heikkilä, Valtuustoryhmän pj.

Kristiina Engström, RsV:n pj

Saila Rintee, RsV:n ja Valtuustoryhmän varapj.