Raision Vihreät: Palveluiden säilyttäminen tärkeää

MIELIPIDE. Raision talouden tilasta on esitetty huolestuneita mielipiteitä. Kuluvan vuoden talousarvio on laadittu 5 M€ alijäämäiseksi ja jopa 10 M€ alijäämääkin on ennustettu. Kaupungin oman toiminnan osalta talousarviossa pysytään hyvin, mutta verotuloennusteissa on epävarmuutta. 

Kuntien tehtävä on järjestää asukkailleen palveluja, joista suurin osa on lakisääteisiä (mm. sote-palvelut, koulutus- ja päiväkotipalvelut, kulttuuri-, nuoriso- ja kirjastopalvelut). Lisäksi kunnan tehtäviin kuuluu maankäyttö, kaupunkisuunnittelu ja ympäristöpalvelut. Raision Vihreät haluaa jatkossakin turvata nämä asukkaille tärkeät palvelut. Hyvät palvelut lisäävät Raision vetovoimaa.

Kaupunginhallituksen esitys valtuustolle puolen prosentin kunnallisveron korotuksesta on herättänyt vilkasta keskustelua mm. sosiaalisessa mediassa puolesta ja vastaan. Pikaratkaisut kuten laina, leikkaukset ja lomautukset siirtävät kustannukset tulevaisuuteen moninkertaisina. Siksi talouden tasapainottaminen veronkorotuksella on perusteltua.

SoTe-sektori on kuluvana vuonna toteuttanut sille määrätyn miljoonan euron säästön ja leikkauksia on tehty muuallakin. Samalla on kuitenkin nähty sairaanhoitopiirin kustannusten nousua kuntalaisten hakeutuessa sellaisten palveluiden luokse, joita kunnan oma toiminta ei ole pystynyt tuottamaan. Myös kaupungin työntekijöiden jaksaminen on vaakalaudalla ja sairauslomat ovat lisääntyneet huolestuttavan paljon erityisesti opetustoimessa. 

Veroprosentin pitäminen nykyisellään johtaisi mm. koulujen ja päiväkotien ryhmäkokojen kasvattamiseen, mikä entisestään aiheuttaisi työssäjaksamisen ongelmia ja sitä kautta lisäkustannuksia. Lisäksi isot opetusryhmät haittaavat oppimista ja lisäävät erityisen tuen tarvetta sekä lasten ja nuorten ongelmia. 

Talousarviossa tulee myös varautua siihen, että ensi syksynä on tarkoitus palauttaa lapsille subjektiivinen oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen. Valtakunnallisesti ollaan korjaamassa hoitajamitoitusta, jonka toteuttaminen lisää kuntien sote-kustannuksia. 

Olemme siis varsin haasteellisessa tilanteessa, kun laadimme talousarviota tulevalle vuodelle. 

Ryhmämme on kokoontunut joka sunnuntai-ilta kaupungintalolla käsittelemään tulevan viikon päätöksenteossa olevia asioita sekä pohtimaan Raision talousasioita. Valtuustoryhmän kokoukset ovat avoimia kaikille kiinnostuneille. Vihreä valtuustoryhmä kutsui muita puolueita keskustelemaan kanssamme heti syksyn alussa, kun taloudesta käytiin keskusteluja lautakunnissa ja hallituksessa. Valitettavasti muut ryhmät eivät osoittaneet kiinnostusta etsimään ratkaisuja yhdessä.

Talouteen liittyvissä asioissa on paljon huomioon otettavaa. Laskelmia on esitetty veronkorotuksen puolesta ja sitä vastaan, minkä hallituksen äänestystuloskin selvästi näytti. Vihreiden mielestä tässä tilanteessa on tärkeää käydä avointa keskustelua sekä jatkaa talouden tasapainottamisen eteen tehtävää työtä kaupungin toimintoja ja rakenteita kehittämällä. Tehokkuutta parannettaessa tulee huolehtia siitä, että palvelujen laatu säilyy korkeana.

Kehittäminen ei onnistu kädenkäänteessä, joten ensi vuoden talousarviota ei vielä voida rakentaa sille pohjalle, että kehitystyön tuloksena saadaan aikaan säästöjä. Systemaattisella työllä voidaan löytää keinot hyvinvoivan Raision säilyttämiseksi.

Raision Vihreä valtuustoryhmä

Raision seudun Vihreät ry (RsV)