Lausteen koulutalon korvaavien tilaratkaisujen vaihtoehdot lausuntokierrokselle

TURKU. Lausteen koulutalon pysyvän tilaratkaisun tarveselvitys on valmistunut. Selvityksessä on esitetty viisi vaihtoehtoa tilatarpeiden ratkaisemiseksi. Vaihtoehdot sijoittuvat sekä Lausteelle että Skanssiin, koska Skanssia on tutkittu tässä yhteydessä vaihtoehtona sen läheisyyden ja yhtäaikaisesti suunnitteilla olevan tilahankkeen vuoksi.

Vaihtoehtona A esitetään nykyiset toiminnot sisältävää uudisrakennusta samalle paikalle kuin nykyinenkin rakennus. Vaihtoehdot B ja C ovat supistettuja versioita, joissa osa palveluista siirrettäisiin Skanssiin ja D on peruskorjausvaihtoehto. Vaihtoehto E:ssä kaikki toiminnot sijoitettaisiin Skanssiin toteutettavaan monitoimitaloon.

Lausteen vanhassa koulutalossa on toiminut perusopetuksen 1.–6. luokat, kouluterveydenhuolto, aamu- ja iltapäivätoiminta, esiopetus, valmistava opetus (VALMO), kirjasto- ja nuorisotila, perhetupa sekä aktiivisessa iltakäytössä ollut 400m2 liikuntasali. Koulurakennuksessa viime talvena tehtyjen tutkimusten perusteella kaikki toiminnot on sijoitettu toistaiseksi väistötiloihin.

Kaikki nykyiset toiminnot sisältävän uudisrakennuksen karkea kustannusarvio on noin 15milj. euroa. Vanhan koulurakennuksen purkukustannukseksi on arvioitu noin 300 000 euroa.

Tilatarveselvitys perustuu samanlaiseen monipuoliseen käyttöön kuin mitä on ollut vanhassa rakennuksessa. Rakennukseen tulee 2-sarjainen koulu vuosiluokille 1–6 sekä aamu- ja iltapäivätoimintaa 1.–2.-luokkalaisille.. Esiopetuksessa toimii kolmen ryhmän esiopetus ja sitä täydentävä päivähoito. Koulun lisäksi tilatarpeissa on otettu huomioon Perhetuvan toiminta, nuorisotila ja kirjasto.

Tilapalvelukeskuksen laatimasta tarveselvityksestä pyydetään seuraavaksi lausunnot kaupungin eri lautakunnilta. Toteuttamisvaihtoehdosta ja hankesuunnittelun käynnistämisestä päättää kaupunginhallituksen kaupunkikehitysjaosto. Tavoitteena on, että tarvittavat päätökset voidaan tehdä vielä kuluvan vuoden aikana.