Maijamäen kiertoliittymän rakentaminen keskeytyi konkurssin vuoksi

Maijamäen kiertoliittymän rakentaminen Aurinkotien, Venevalkamantien ja Opintien risteykseen viivästyy Naantalin kaupungin kanssa urakkasopimuksen kohteista tehneen Situra Group Oy konkurssin myötä 23. syyskuuta alkaen. Taustalla näkyvän Kalevanniemen koulutalon kunnostusta jatketaan kevättalvella 2017. Kuva: Ragip Önsoy.

Kalevanniemen koulutalon mittavat kunnostustoimet jatkuvat vuoden 2017 alkupuolella.

NAANTALI. Maijamäen kiertoliittymän rakentaminen viivästyy Naantalin kaupungin kanssa urakkasopimuksen kohteista tehneen Situra Group Oy konkurssin myötä.

Kiertoliittymän työmaa on otettu Naantalin kaupungin haltuun ja kaupunki suorittaa rakennustöiden keskeytymisestä aiheutuvat liikenneturvallisuuden varmistavat toimenpiteet välittömästi.

Maijamäen kiertoliittymän rakentaminen kilpailutetaan uudelleen ja hanke valmistunee vuoden 2017 kesäkuun loppuun mennessä.

Kiertoliittymän halkaisijaksi on suunniteltu 38 metriä. Kaupungin suunnitteluinsinööri Nina Vartiainen kertoo, että urakkaan kuuluvat myös liittymän yhteydessä olevan alikulkukäytävän luiskat. Lisäksi alikulun valaistusta parannetaan.

Rakentaminen aloitettiin syyskuussa ja kiertoliittymän piti olla alkuperäisen aikataulun mukaan valmis marraskuun lopulla. Myös keväälle 2017 suunnitellut istutustyöt lykkääntyvät.

Konkurssi siirtää myös Kailon sillan korjauksen alkamista. Työt kohteessa eivät ehtineet käynnistyä. Sillan korjausurakka kilpailutetaan uudelleen siten, että työt alkavat syksyllä 2017. Siihen saakka Kailon silta on normaalisti käytettävissä.

Kalevanniemen koulutalon remontti jatkuu keväällä

Maijamäen kiertoliittymän läheisyydessä sijaitsevan Kalevanniemen koulutalon kunnostus etenee toiseen vaiheeseen ensi vuoden hiihtolomien jälkeen. Aurinkotien puoleisen siiven opetus- ja hallintotilat siirretään korvaaviin tiloihin Maijamäen kouluun. Samaan aikaan Birgitta-sali ja Kristoffer-sali poistuvat kevään ja kesän ajaksi käytöstä. Naantalin Teatterin kevätpuolen esitykset siirtyvät Maariankatu 2 -nimiseen kiinteistöön Kirkkopuiston reunaan.

Keväällä ja kesällä 2016 alkaneet talotekniikan korjaus- ja uusimistyöt jatkuvat. Opetussiipeen rakennetaan mm. uusi ilmanvaihto. Tilat ovat taas käytössä elokuussa.

Kiinteistöpäällikkö Pekka Almin mukaan kohteeseen on taloussuunnitelmassa 2016–2019 osoitettu 3 600 000 euron määräraha.

Toteutusvuonna 2017 tulisi toteuttaa puolestaan muun luokkasiiven peruskorjaus sekä loput kotitalousluokkaosasta. Kotitalousluokkien toteutusta on pidetty luokkasiiven peruskorjauksen ohella teknisesti tärkeimpänä toteutusosana. Hankkeen loppuosa toteutetaan vuoden 2017 jälkeen.

Katariina Mäkinen-Önsoy