Yleislääkärivastaanottojen palveluseteli käyttöön Turussa, Liedossa, Loimaalla, Marttilassa ja Koski Tl:ssä

Varhan palveluseteli
Varhan palvelusetelin saanut potilas voi valita sopivan palveluntuottajan parastapalvelua.fi-verkkosivulta.

TERVEYS.

Varsinais-Suomen hyvinvointialue Varha ottaa käyttöön yleislääkärivastaanottojen palvelusetelin. Palveluseteli on vaihtoehto Varhan itse tuottamalle tai yksityisiltä palveluntuottajilta ostamille palveluille. Palveluseteliä voidaan tarjota asiakkaalle terveysasemalla tehtävän hoidon tarpeen arvion yhteydessä.

Ensimmäisessä vaiheessa yleislääkärivastaanottojen palveluseteli otetaan käyttöön maaliskuun aikana Turussa, Liedossa, Loimaalla, Marttilassa ja Koski Tl:ssä.

– Kyseessä on kokeilujakso, jonka jälkeen palvelua laajennetaan muillekin alueille, jossa on tarve tuoda lisää palvelua oman toiminnan rinnalle, avoterveydenhuollon johtaja Suvi Vainiomäki sanoo.

Palvelusetelin käyttöönotolla luodaan malli yksityisten palveluntuottajien kanssa tehtävään yhteistyöhön ja sujuvoitetaan hoitoonpääsyä hoitotakuulainsäädännön mukaisesti.

Palveluseteli on vaihtoehto Varhan itse tuottamalle tai ostamalle palvelulle.

Se voidaan myöntää terveysasemalta hoidon tarpeen arvion perusteella yleislääkäriä tarvitseville potilaille, joilla hoidon tarve on 14 vuorokauden sisällä ja tutkimusten sekä hoidon arvioidaan vaativan 1–2 lääkärin vastaanottokertaa. Varha päättää palvelusetelin myöntämisestä. Potilas voi aina kieltäytyä ottamasta palveluseteliä vastaan. Näissä tilanteissa Varha ohjaa potilaan omien palvelujensa piiriin.

Palveluseteliä ei tarjota päivystyksellistä hoitoa tarvitseville tai pitkäaikaissairaille potilaille, joille on tehty yksilöllinen hoitosuunnitelma. Palveluseteli ei myöskään sovellu mielenterveys- ja päihdepotilaille, koska heidän hoitonsa on Varhassa moniammatillista.

Palvelu sisältää 1–2 lääkärin vastaanottokäyntiä sekä potilaan tilanteen edellyttämän diagnostiikan ja hoitotoimenpiteet. Näitä ovat muun muassa yleislääkäritasoinen kliininen tutkimus, tarpeelliset laboratorio- ja kuvantamistutkimukset, lääkemääräykset sekä lausunnot ja lähetteet erikoissairaanhoitoon. Ensimmäinen vastaanottokäynti on aina fyysinen käynti vastaanotolla, mutta lääkärin näin arvioidessa voidaan tarvita toinenkin vastaanotto, joka voi olla myös videovälitteinen etäkäynti.

Varha määrittää palvelusetelin arvon ja hyväksyy palveluntuottajat.

Asiakkaan maksama omavastuuosuus palvelutuottajalle on palveluntuottajan hinnan ja palvelusetelin arvon välinen erotus, korkeintaan kuitenkin 23 euroa. Omavastuuosuus ei kerrytä maksukattoa. Potilas maksaa itse palveluseteliin kuulumattomat lisäpalvelut.Käyttämättä jätetystä tai perumatta jääneestä ajasta palveluntuottaja laskuttaa 18 vuotta täyttäneiltä samansuuruisen hinnan kuin Varha eli 56,70 euroa. Alle 18-vuotiaan potilaan käyttämättä ja perumatta jääneen ajan palveluntuottaja voi laskuttaa Varhalta 0,5-kertaisena​.

Potilas, joka on valinnut palvelusetelin, saa palvelusetelin tiedot tekstiviestinä ilmoittamaansa puhelinnumeroon. Tämän jälkeen potilas valitsee hänelle sopivan palveluntuottajan parastapalvelua.fi-verkkosivulta ja varaa itse vastaanottoajan palveluntuottajalta. Yksityisellä palveluntuottajalla kirjatut käynnin potilastiedot ovat jatkossa Varhan käytettävissä Kanta-palvelujen potilastiedon arkiston kautta.

Turun Seutusanomat