Turun ilmastojoukkue vauhdissa

Turun ilmastojoukkueeseen vuodelle 2029 voi tutustua Turun kaupungin verkkosivuilla.
Turun ilmastojoukkueeseen vuodelle 2029 voi tutustua Turun kaupungin verkkosivuilla.

Osana ilmastokaupunkisopimustaan Turku kutsuu mukaan alueen yrityksiä ja muita toimijoita kantamaan oman kortensa kekoon ilmastositoumuksen täyttämiseksi.

TURKU.

Pormestari Minna Arven ilmastokahveilla 2. marraskuuta allekirjoitettiin ilmastositoumuksia. 22 ensimmäistä organisaatiota tekivät sitoumuksensa pohjautuen EU:n 100 hiilineutraalin kaupungin missioon, jossa Turun kaupunki on mukana.

Turun tavoitteena on olla yksi maailman johtavista ilmasto-, ympäristö- ja luontokaupungeista, sekä hiilineutraali kaupunkialue vuoteen 2029 mennessä.

Ilmastosopimuksiin tulevat mukaan paikalliset, kansalliset ja EU-tason viranomaiset. Samalla tarjotaan uudenlainen rooli kaupunkien asukkaille toimia muutoksen vauhdittajina. Sopimuksissa tehtävistä toimenpiteistä esimerkkejä ovat uudenlainen kaupunkisuunnittelu, kestävän kaupunkiliikkumisen ratkaisut ja ilmastopositiivisen energiankäytön asuinalueet.

Turun kaupunki on tehnyt yhtenä ensimmäisistä kaupungeista ilmastobudjetin.

Budjetissa tarkastellaan EU-taksonomiaa peilaten miten konsernin investoinnit ovat energiatehokkaita ja vastaavat vihreään siirtymään.

Pormestari Minna Arve muistuttaakin, että ilmastotyö on osa aivan kaikkien arkea.

– Sillä, mitä kaupungit tekevät on äärimmäisen suuri merkitys, ja jokaisessa suomalaisessa kaupungissa on vipuvoimaa näiden asioiden eteenpäin viemiseksi. Yksinään mikään kaupunki ei pysty kuitenkaan haasteita ratkaisemaan, ja siksi me tarvitsemme kaikki alueella toimivat yritykset, organisaatiot, toimijat ja kuntalaiset mukaan ilmastotyöhön, pormestari sanoo.

Arve peräänkuuluttaakin tahojen yhteistyötä ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.

– Teemme sekä Suomen että maailman mittakaavassa edistyksellistä ilmastotyötä yhteistyössä Turun alueen merkittävien kumppaneiden kanssa, pormestari jatkaa.

Sitoumuksen allekirjoittamalla Turun ilmastotyön kumppanit ilmoittavat sitoutuvansa Hiilineutraali Turku 2029 -tavoitteen toteuttamiseen ja päästövähennyksiin.

Lisäksi he sitoutuvat viestimään organisaationsa ilmastoteoista, toimimaan ilmastotyön esikuvana sekä osallistumaan Turun ilmastojoukkueen toimintaan.

– Ilmastokaupunkisopimuksessa on alkuvaiheessa parikymmentä merkittävää toimijaa ja mukaan toivotaan edelleen lisää yrityksiä ja organisaatiota, jotka ovat valmiita edistämään omalta osaltaan Hiilineutraali Turku 2029 -tavoitetta. Ilmastokaupunkisopimus vahvistaa Turun ilmastotyötä entisestään ja sen näkyvyyttä Euroopan unionissa. Lisäksi ilmastokaupunkisopimus tiivistää ilmastoyhteistyötä alueellisten toimijoiden kanssa, tiivistää Turun ilmastojohtaja Risto Veivo.

Turku valittiin keväällä 2022 mukaan EU:n 100 hiilineutraalin kaupungin missioon. Kaikkien kaupunkimissioon valittujen kaupunkien tulee solmia ilmastosopimus Euroopan komission kanssa, jossa sitoudutaan tavoittelemaan hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä. Ohjelmaan mukaan valitut 100 kaupunkia toimivat esimerkkeinä muille, jotta kaikki Euroopan kaupungit voivat olla hiilineutraaleita vuoteen 2050 mennessä.

Katariina Mäkinen-Önsoy

 

 

Tiesitkö?

• Turun ilmastokumppanuuden ensimmäisessä vaiheessa ilmastositoumuksen on allekirjoittanut jo 22 Turun alueen toimijaa: Arkea Oy, Bayer Oy, Blue Industry Park Oy, Forum Marinum Säätiö, Lounais-Suomen Jätehuolto Oy, Meyer Turku, Turun ammattikorkeakoulu, Turku Energia, Turun Kaupunginteatteri Oy, Turku Science Park Oy, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä, Turun kaupunkiliikenne Oy, Turun Satama Oy, Turun seudun puhdistamo Oy, Turun Vesihuolto Oy, Turun Seudun Vesi Oy, Turun yliopisto, Turun Ylioppilaskyläsäätiö TYS, TVT Asunnot Oy, Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy, Varsinais-Suomen hyvinvointialue sekä Visit Turku Archipelago Oy.