Matalan kynnyksen kasvatusapua lapsiperheille Ruskolla

”Mitä matalammalla kynnyksellä uskallettaisiin kysyä apua ja neuvoa, sitä helpommin asiat yleensä ratkeavat”, Ruskon nanny – lainattavaa kasvatusapua lapsiperheille -palvelun Jenni Vuorio ja Marika Männistö painottavat.
”Mitä matalammalla kynnyksellä uskallettaisiin kysyä apua ja neuvoa, sitä helpommin asiat yleensä ratkeavat”, Ruskon nanny – lainattavaa kasvatusapua lapsiperheille -palvelun Jenni Vuorio ja Marika Männistö painottavat.

Ruskon Nanny-palvelu toimii pienimuotoisena mutta innovatiivisena ja käytännönläheisenä esimerkkinä kunnissa tehtävään hyvinvoinnin edistämistyöhön.

RUSKO.

Ruskon nanny – lainattavaa kasvatusapua lapsiperheille -palvelun Jenni Vuorio ja Marika Männistö kertovat, että uhma ja rajojen kokeilu ovat yleisimpiä syitä palvelun puoleen kääntymiseen.

– Yleisimpänä ikäryhmänä korostuvat nelivuotiaat, joiden kasvuun tällaiset vaiheet kuuluvat.  Kysymyksiä tulee kuitenkin laidasta laitaan lapsiperheiltä erilaisista elämäntilanteista, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piirin Perhepalvelut Oy:n työntekijät Männistö ja Vuorio sanovat.
– Nannyn voi pyytää avuksi kuka tahansa ruskolainen lapsiperhe, jossa on alakouluikäisiä tai sitä nuorempia lapsia, he lisäävät.

Ruskolaisperheet ovat nyt reilun kahden vuoden ajan voineet lainata kasvatusalan ammattilaisen neuvoja joko etänä tai kotipalveluna.

– Pääosin palvelu toimii kotikäynteinä, joita voi olla 1–4 kertaa. Joskus riittää yhteydenotto ihan vain puhelimitse, mutta yleensä teemme vähintään yhden kotikäynnin, ja tarpeen mukaan niitä voi olla useampikin, Männistö jatkaa.

Palvelua voidaan varata lomakkeella joustavasti ja tietoturvallisesti ilman lähetteitä Ruskon kunnan verkkosivujen Nanny-logon kautta. Yhteyttä voi ottaa suoraan myös sähköpostin tai puhelimen välityksellä.

Kasvatukseen liittyvät kysymykset koetaan arkoina aiheina, jolloin lähestymistapa tilanteeseen tuleekin nannyjen mukaan olla kannustava ja neutraali.

– Matalan kynnyksen nanny-palvelu on helppo tapa saada yhteys kasvatusalan ammattilaiseen. Siitä ei jää mitään kirjauksia mihinkään, vaan se on lapsiperheiden tarpeisiin räätälöityä nopeaa apua arjen haasteisiin, toteaa Jenni Vuorio.

Ruskon nanny -palvelussa työskentelevät kokeneet kasvatusalan ammattilaiset, jotka auttavat tavallisimmissa perhe-elämän pulmissa. Alun perin pilottihankkeen aikana työn starttasi yksi nanny, mutta nyt heitä on ainakin tämän vuoden loppuun asti kaksi.

– Lapsiperheiden yhteydenottojen määrä kasvatusasioissa ei ole kasvanut, vaikka meitä onkin vuoden ajan ollut tässä kaksi työntekijää. Olemme saaneet jaettua työmäärää tällä tavalla entistä järkevämmin. Kotikäynnit kun sijoittuvat yleensä iltoihin, koska ne sovitetaan lapsiperheiden aikataulujen mukaan. Keskimääräinen nanny-aikamme on 40 tuntia kuukaudessa eli noin 10 tuntia viikossa, mutta se vaihtelee perheiden tarpeen mukaan viikoittain, Vuorio ja Männistö kertovat.

Palvelun tunnettuutta ovat edistäneet paitsi nannyjen tekemät päiväkoti- ja koulukäynnit, vanhempainillat ja tapahtumavierailut, myös palautetta antaneet ruskolaiset lapsiperheet.

– Nanny-palvelu on kerännyt mainetta hyvien kokemusten liikkuessa suusta suuhun. Tapahtumiin osallistuessamme olemme myös saaneet kiitosta, että tällainen palvelu on olemassa. Myös lähikunnista on osoitettu kiinnostusta vastaavanlaisen palvelun käynnistämiseen, Männistö ja Vuorio iloitsevat.

Lapsiperheiltä saaduissa palautteissa käynnit on koettu erittäin hyödyllisiksi.

Kaikki Ruskon nanny – lainattavaa kasvatusapua lapsiperheille -palvelua käyttäneet ovat kertoneet suosittelevansa sitä ystävälleen.

Ruskon paikalliset nannyt muistuttavatkin, että yhteyttä ottavien perheiden kysymysten tai pulmien ei tarvitse olla suuria. Arkisiinkin asioihin voi kysyä neuvoa tai pyytää tukea, esimerkiksi näin syksyllä koulu- ja päiväkotiarjen jälleen käynnistyttyä.

– Perheet ovat olleet hyvin motivoituneita kuuntelemaan ja omaksumaan uusia toimintatapoja. Tärkeintä on keskittyä pieniinkin positiivisiin asioihin elämässä sen sijaan, että jäisi vellomaan negatiivisuuteen, he kiteyttävät.

Varsin Hyvä ry:n Leader-rahoituksen turvin vuoden 2021 keväällä hankkeena alkanut Ruskon nanny -palvelu on sittemmin vakiintunut osaksi Ruskon kunnan toimintaa.

Katariina Mäkinen-Önsoy

 

 

Tiesitkö?

• Ruskon nanny-palvelun tausta-ajatuksena on ollut, että palvelun vaikuttavuus syntyisi sen helposta saatavuudesta ja paikallisesta tunnettuudesta: mitä nopeammin, mitä helpommin ja mitä laajemmin ratkaistaviin pulmiin haettaisiin apua, sen nopeammin ja kustannustehokkaammin ne ratkeaisivat.
• Lainattava nanny-palvelu vastaa lapsiperheiden odotuksiin helpottaen avun hakemista aikaisessa vaiheessa, jolloin avun koettu vaikuttavuus kasvaa.
• Ruskon nanny – lainattavaa kasvatusapua lapsiperheille voitti yleisöäänestyksen vuoden 2022 Hyvä käytäntö -kilpailussa (Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia).
• Tarkoitus on laajentaa nanny-palvelua myös muihin kuntiin. Maaseutumaisten pienten kuntien vahvuus on siinä, että ne kykenevät kehittämään paikalliset tarpeet huomioivia, tunnistettavia ja yhteisöllisyyttä vahvistavia palveluja.