Tutustumiskäynti Kirjalansalmen uuden sillan työmaalle

Mt180 Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen uusiminen -hanke pyytää tutustumistilaisuuden vierailijoita saapumaan mahdollisuuksien mukaan jalan, pyörällä tai kimppakyytejä hyödyntäen. Pysäköintimahdollisuus on järjestetty alla olevan kuvan esittämässä kohdassa. Kuva: Väylävirasto.
Mt180 Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen uusiminen -hanke pyytää tutustumistilaisuuden vierailijoita saapumaan mahdollisuuksien mukaan jalan, pyörällä tai kimppakyytejä hyödyntäen. Pysäköintimahdollisuus on järjestetty alla olevan kuvan esittämässä kohdassa. Kuva: Väylävirasto.

LIIKENNE.

Kirjalansalmen uuden sillan tutustumispäivä järjestetään lauantaina 7. lokakuuta kello 10–14. Päivään ei tarvitse ilmoittautua, mutta liikuntaesteisiä pyydetään sopimaan ennakkoon työmaakäynnistä, jotta kulku työmaalla voidaan järjestää.

Väylävirasto pyytää vierailijoita saapumaan mahdollisuuksien mukaan jalan, pyörällä tai kimppakyytejä hyödyntäen. Pysäköintimahdollisuus on järjestetty kuvan mukaisessa kohdassa.

Kirjalansalmen uutta siltaa alettiin rakentaa vuoden 2022 loppupuolella. Aivan ensimmäiseksi perustettiin työmaatukikohta rakennettavan sillan eteläpuolelle ja käynnistettiin työsillan rakentaminen.

Kuluvana vuonna on aloitettu pylonitukien rakentaminen, sillan perustusten paalutustyöt sekä sillan teräsrakenteen konepajatyöt. Suunnitelmien mukaan vuonna 2024 työt jatkuvat pylonien rakentamisella sekä sillan teräsrakenteen asentamisella ja betonoinnilla. Tavoitteena on, että pylonituet ovat valmistuneet vuonna 2025 niin, että vinoköydet voidaan asentaa, sillan kansirakenne viimeistellä ja uusi silta ottaa liikenteen käyttöön vuoden 2025 lopussa.

Rakentamisen edettyä jo näkyvästi uuden sillan pysyviin rakenteisiin, Mt180 Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen uusiminen -hankkeessa halutaan järjestää alueen asukkaille tutustumiskäynti uuden sillan työmaalle.

– Tilaisuuden aikana on mahdollisuus tutustua sillan rakentamiseen. Vierailijat pääsevät kokemaan hieman rakentajien arkea ohjatulla kävelykierroksella työsillalta käsin. Samalla asukkailla on ainutlaatuinen mahdollisuus nähdä eri perspektiivistä, miten uuden sillan rakenteet alkavat hahmottua, ja miten rakentaminen on konkreettisesti edennyt. Paikalla on myös useita rakentajia ja hankkeen edustajia vastaamassa kysymyksiin, hankkeen projektipäällikkö Janne Wikström Väylävirastosta toivottaa kiinnostuneet tervetulleiksi.

Mt 180 Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen uusiminen -hankkeen tavoitteena on turvata ainoan maantieyhteyden säilyminen entistä parempana Paraisille ja Turunmaan saaristoon. Lisäksi mahdollistetaan alueen valtakunnallisesti merkittävälle teollisuudelle entistä suurempien erikoiskuljetusten käyttöönotto teollisuuden kuljetuksissa. Hanke myös tukee Paraisten elinkeinoelämän ja maankäytön kehittämistä sekä lisää liikenteen turvallisuutta ja asumisviihtyisyyttä. Hankekokonaisuuden kustannusarvio on 128 miljoonaa euroa.

Turun Seutusanomat