Saaristotiellä liikennettä siirretään kiertoteille

Muutoksia jalankulun ja pyöräilyn väyliin Hessundinsalmessa

Suoniityntien kiertotien liikennejärjestelyt kartalla. Kiertotie otetaan käyttöön 8. syyskuuta alkaen. Kuva: Väylävirasto.
Suoniityntien kiertotien liikennejärjestelyt kartalla. Kiertotie otetaan käyttöön 8. syyskuuta alkaen. Kuva: Väylävirasto.

Kaarinan ja Paraisten kaupunkien alueille sijoittuviin siltahankkeisiin liittyvät tietyöt etenevät. 

LIIKENNE.

Mt 180 Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen uusiminen -hankkeesta tiedotetaan, että kiertotie Kalakouluntien ja Bergbontien liittymien välisellä alueella kulkee perjantaista 8. syyskuuta alkaen Suoniityntien kautta. Kiertotiellä on voimassa 50 km/h nopeusrajoitus ja ohituskielto.

Nykyisen Kalakouluntien liittymän alueella olevat bussipysäkit siirretään Suoniityntielle. Bergbontien liittymän läheisyydessä Paraisten suuntaan oleva pysäkki jää pois käytöstä. Uudet pysäkit otetaan käyttöön niin ikään perjantaina 8.9. kello 04 alkaen.

Kalakouluntien liittymä siirtyy toiseen sijaintiin lokakuussa. Hanke tiedottaa siirtymästä tarkemmin myöhemmin.

Kuunvaihteessa otetaan käyttöön kiertotie niin ikään Kirjalansalmessa Kårlahdentien ja työnaikaisen kiertoliittymän välisellä tieosuudella.

Kirjalansalmessa Kårlahdentien ja työnaikaisen kiertoliittymän välisellä tieosuudella oleva kiertotiejärjestely sen sijaan mahdollistaa Ekbackin alikulkukäytävän ja alueelle tehtävien pohjanvahvistusten rakentamisen.

Kirjalansalmen sillan hankekokonaisuuteen liittyen Kirjalansalmessa rakennetaan myös uusi Ekbackin alikulkukäytävä.

– Ekbackin alikulkukäytävän rakentaminen on osa hankealueella toteutettavia maantien 180 kuntoa ja liittymäjärjestelyjä parantavia sekä pyöräilyn ja jalankulun turvallisuutta lisääviä toimenpiteitä. Ekbackin alikulkukäytävän rakentaminen aloitetaan vuonna 2024, jolloin silta myös valmistuu, kertoo hankkeen projektipäällikkö Janne Wikström Väylävirastosta.

Kiertotie muodostetaan Saaristotielle Ekbackin uuden alikulkukäytävän kohdalle
Kiertotie rakennetaan Saaristotien itäpuolelle noin 500 metrin matkalle työnaikaisesta kiertoliittymästä Paraisten suuntaan. Kiertotien osuudella nopeusrajoitus on asetettu 50 kilometriin tunnissa. Järjestelyllä ei ole vaikutusta kävelyn ja pyöräilyn väylien järjestelyihin.

Bussipysäkit molempiin suuntiin sijaitsevat Pärnäsintien ja Riihipellontien välisellä alueella kiertotiejärjestelyn astuessa voimaan.

Nyt voimaan astuva järjestely on käytössä vuoden 2024 loppupuolelle.

Hessundinsalmessa otetaan uusi jalankulun ja pyöräilyn kulkureitti käyttöön syyskuun alussa ensi viikon aikana.

Uusi reitti kiertää Valoniementien kautta. Reitti on esitetty tiedotteen liitteenä olevassa kartassa. Reitti ylittää Saaristotien Kalkkitien kiertoliittymän kohdalla hyvissä ajoin ennen nyt suljettavaa osuutta jalankulun ja pyöräilyn väylällä Paramet Oy:n kohdalla.

Samalla Saaristotien alittava alikulkukäytävä katkeaa Paramet Oy:n kohdalla pumppaamon rakentamisen takia. Parametin puolella kulkeva jalankulun ja pyöräilyn väylä säilyy käytössä.

Lokakuun aikana myös moottoriajoneuvot tullaan ohjaamaan kiertotielle Valoniementien kohdalla. Hanke tiedottaa järjestelyistä tarkemmin kiertotien käyttöönoton ajankohdan varmistuttua.

Mt 180 Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen uusiminen -hankkeen tavoitteena on turvata ainoan maantieyhteyden säilyminen entistä parempana Paraisille ja Turunmaan saaristoon. Lisäksi mahdollistetaan alueen valtakunnallisesti merkittävän teollisuuden HCT-kuljetukset. Hanke myös tukee Paraisten elinkeinoelämän ja maankäytön kehittämistä sekä lisää liikenteen turvallisuutta ja asumisviihtyisyyttä. Hankekokonaisuuden kustannusarvio on 128 miljoonaa euroa. 

Turun Seutusanomat