Aloite: Metsien suojelua Sauvossa

SAUVO.

Sauvon vasemmiston ja vihreiden valtuustoryhmien kesäkuussa jättämä valtuustoaloite luonnon monimuotoisuuden vaalimiseksi ja ympäristön huomioimiseksi eteni tekninen- ja ympäristölautakuntaan.

Valtuustoaloitteessa tuotiin esille naapurikaupunkien toimia puuston monimuotoisuuden säilyttämiseksi, EU:n biodiversiteettistrategian velvoittama suojelutavoite sekä laadittavana oleva ympäristöstrategia.

Kunnanhallitus päätti kunnanjohtajan tekemän päätösehdotuksen mukaan 28.8. pitämässään kokouksessa antaa valtuustoaloitteen valmisteltavaksi ympäristöasioista vastaavalle lautakunnalle.

Katariina Mäkinen-Önsoy