ELY-keskus ei määrännyt Raision Harkolle vaarantamiskieltoa

Lopullinen päätös asiaan saadaan Museoviraston lausunnon jälkeen

Lauri Sipilä on suunnitellut muun muassa kunnantaloksi vuonna 1954 valmistuneen ja nykyään tyhjillään olevan Harkon talon. Seutusanomien kuva-arkisto.

RAISIO. Varsinais-Suomen ELY-keskus on tehnyt 31. lokakuuta päätöksen, että se ei määrää vaarantamiskieltoa Raision entiselle kunnan-/kauppalantalolle eli nykyiselle Harkon rakennukselle. Rakennussuojeluasia koskee myös viereistä kunnan virkailijoiden asuinkerrostaloa.

Raisio-Seura ry esitti huhtikuussa 2022 ELY-keskukselle, että rakennukset määrättäisiin suojeltaviksi rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain (rakennusperintölaki, 498/2010) nojalla. Raisio-Seura esitti myös kohteen määräämistä rakennusperintölain mukaiseen vaarantamiskieltoon.

ELY-keskus kuuli vaarantamiskieltoa koskevasta esityksestä kiinteistöt ja rakennukset omistavaa Raision kaupunkia. Kaupunki totesi, että Harkko-rakennuksen osalta kaupunki on esittänyt vuodelle 2023 määrärahoja kohteen purkuun sekä kohteessa sijaitsevien taideteosten siirtämiselle ja säilyttämiselle. Kaupunki vastusti vaarantamiskiellon asettamista.

Rakennusperintölain 6 §:n mukaan ELY-keskus voi rakennussuojeluasian yhteydessä kieltää vaarantamiskiellolla rakennuksen kulttuurihistoriallista merkitystä vaarantaviin toimenpiteisiin ryhtymisen. Vaarantamiskielto on kuitenkin määrättävä aina, kun suojelun turvaaminen sitä välttämättä edellyttää.

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus katsoi, että asiassa ei ollut ilmennyt sellaisia seikkoja, joiden perusteella vaarantamiskielto olisi tullut määrätä heti. ELY-keskus kuitenkin totesi, että rakennusten kulttuurihistoriallista merkitystä vaarantavat toimenpiteet ovat kiellettyjä jo pelkän rakennussuojeluasian vireilläolon perusteella siitä riippumatta, onko asiassa määrätty erillistä vaarantamiskieltoa. Vaarantamiskielto voidaan myös tarvittaessa määrätä niin kauan kuin suojelua koskeva asia on vireillä. Vaarantamiskielto tulisi määrättäväksi esimerkiksi, mikäli kohteelle myönnettäisiin purkamislupa.

Varsinainen päätös rakennussuojeluasiassa annetaan myöhemmin Museovirastolta pyydettävän lausunnon ja asianosaisten kuulemisen jälkeen.

Turun Seutusanomat