Varsinais-Suomen kunnille järjestettävä alueellinen valmiusharjoitus alkoi tänään

Kaksipäiväisen AURORA22-harjoituksen teemana on varsinaissuomalaisten kuntien varautuminen ja toiminta kuvitteellisessa väestönsuojelutilanteessa.

YHTEISKUNTA. Lounais-Suomen aluehallintovirasto ja Varsinais-Suomen pelastuslaitos harjaannuttavat parhaillaan varsinaissuomalaisia kuntia väestönsuojeluun varautumisessa ja yhteistoiminnassa.

Kaksipäiväinen AURORA22-valmiusharjoitus käynnistyi tänään 21. syyskuuta kuvitteellisen lähtökohtatilanteen antamisella.

Harjoitus toteutetaan pelinä, jossa molempina päivinä kunnat saavat kuvitteellisen lähtökohtatilanteen, joka edellyttää siviiliväestön suojaamista. Sen pohjalta ne kokoavat yhteisen tilannekuvan ja tekevät toimintasuunnitelmat.Tilannekuvan rakentamisessa apua antavat viranomaisten edustajat, kuten todellisessakin häiriötilanteessa tapahtuisi.

– Vakavan poikkeustilanteen hallinnassa mahdollisimman tarkan ja oikean tilannekuvan muodostaminen on ensisijaisen tärkeää. Siinä prosessissa nopeus on toki valttia, mutta tarvitaan myös yhtenäisiä toimintamalleja, jotta pohjana oleva tieto on yhteismitallista eli käyttökelpoista, sanoo Lounais-Suomen aluehallintoviraston pelastusylitarkastaja Unto Usvasalo.

– Tarkoitus ei siis ole tehdä uusia suunnitelmia, vaan ennen kaikkea harjoittaa yhteispeliä ja kriisijohtamista. Harjoituksen jälkeen kunnat osaavat kehittää varautumistaan esimerkiksi tunnistamalla mahdollisia haavoittuvuuksia ja tarkentamalla kriittisten toimintojensa suojausta.

Varsinais-Suomessa AURORA22:ksi kutsuttu valmiusharjoitus on osa Lounais-Suomen aluehallintoviraston lakisääteistä aluetoimintaa. Aluehallintovirasto järjestää säännöllisesti valmiusharjoituksia kuntien, pelastuslaitosten sekä alueen muiden viranomaisten edustajille.

Viranomaisten ja järjestöjen suosittelema varautumisen taso kotitalouksille on 72 tunnin tarpeisiin varautuminen elintarvikkeissa ja muissa tarvikkeissa. Hyvän tietolähteen kansalaisille tarjoaa verkossa 72tuntia.fi -sivusto.

Turun Seutusanomat