Paraisten Lillholmenin uuden läppäsillan rakennustyöt lähes valmiit

Lillholmenin uusi läppäsilta Paraisilla. Kuva: Varsinais-Suomen ELY-keskus.

PARAINEN. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen rakennuttaman ja Kreate Oy:n rakentaman Lillholmenin läppäsillan rakennustyöt ovat lähes valmiit. Uusi silta avattiin ajoneuvoliikenteelle elokuun lopussa. Työmaa-alueella tehdään vielä pieniä viimeistelytöitä sekä läppäsillan nostosylinterin laakereiden vaihtotyö.

Lillholmenin läppäsilta sijaitsee maantiellä 12029 (Skräbbölen / Tervsundintie) Paraisten keskustan tuntumassa. Uusi Lillholmenin silta korvasi vanhan vuonna 1982 valmistuneen huonokuntoisen sillan. Uusi silta on jännitetty betonien jatkuva palkkisilta ja sillan keskellä on avattava läppä. Uuden sillan hyötyleveys kasvoi 9 metriin. Uuden sillan kokonaispituus on 254 metriä. Sillan alikulkukorkeutta kasvatettiin 6,0 metriin, jolloin läppäsillan avaukset tulevat merkittävästi vähenemään. Lillholmenin sillan uusimistyön yhteydessä rakennettiin myös uusi virtausaukko Lillholmenin saaren eteläpuolelle (teräksinen putkisilta). Lisäksi sillan alle molempiin päätyihin on tehty pienet polut esimerkiksi kalastuksen mahdollistamiseksi.

Varsinais-Suomen ELY-keskus tiedottaa, että Lillholmenin uusi silta avattiin ajoneuvoliikenteelle 25. elokuuta. Työmaa-alueella tehdään vielä pieniä viimeistelytöitä sekä suoritetaan läppäsillan nostosylintereiden laakereiden vaihtotyö. Lillholmenin läppäsilta otettiin testaus- ja koekäyttöjen jälkeen yleisen vesiliikenteen käyttöön 1. kesäkuuta. Elokuun alussa havaittiin läppäsillan laakerien olevan vaurioituneita ja niiden korjaustöiden ajaksi vesiliikenteen kulkuaukon alikulkukorkeutta on jouduttu rajoittamaan 6,0 metriin. Työt valmistuvat lopullisesti, kun laakerit ovat vaihdettu ja vesiliikenteen kulkuaukon korkeusrajoitus poistuu.

Turun Seutusanomat