Kolsa-Juvansuon tuulivoimapuistohankkeen kaavaluonnos nähtäville

Kolsa-Juvansuon tuulivoimahankkeen tavoitteena on tuottaa tuulivoimalla sähköä valtakunnalliseen sähköverkkoon. Hankealue sijoittuu osittain Laitilan Kolsaan ja Mynämäen Juvansuolle. Kuva: Suomen Tuulivoimayhdistys ry.

Mynämäen ja Laitilan rajalle sijoittuvan tuulivoimahankkeen ja YVA-selostuksen yhteinen yleisötilaisuus pidetään 15.9.

YMPÄRISTÖ. Laitilan kaupunki ja Mynämäen kunta ovat päättäneet asettaa 29.8.–27.9. nähtäville Kolsa-Juvansuon tuulivoimapuiston osayleiskaavan 17.8.2022 päivätyn kaavaluonnoksen ja kaavaselostuksen liitteineen.

Kaavahankkeen valmisteluvaiheen aineisto ja sitä koskevat kuulutukset ovat nähtävillä Mynämäen ja Laitilan verkkosivuilla sekä Mynämäen kunnanvirastossa ja Laitilan kaupungin teknisellä osastolla viraston aukioloaikoina. Lausunnot sekä mielipiteet kaavaluonnoksesta on mahdollisuus jättää kuntaan nähtävilläoloaikana.

Lisäksi kunnanhallitus päätti yksimielisesti Petteri Huuskosen ehdottamana ja Marianne Jaakkolan kannattamana, että kunnanhallitus pyytää ABO Wind Oy:ltä tilannetietoa maanomistajaneuvottelujen tilanteesta 27.9.2022 mennessä.

Aloitteen osayleiskaavan laatimiseksi teki tuulivoimapuistohankkeesta vastaava Abo Wind Oy, joka jätti kaavan laadintaa koskevan esityksensä Mynämäen kunnalle ja Laitilan kaupungille alun perin vuonna 2020.

Kaava-alue sijaitsee Mynämäen kunnan ja Laitilan kaupungin välisellä kuntarajalla. Kaava-alue käsittää Mynämäen kunnan Juvansuon ja Laitilan kaupungin Kolsan alueet. Vehmaan keskustaan on kaava-alueelta matkaa noin 8 kilometriä, Mynämäen keskustaan 10 kilometriä ja Laitilan keskustaan 14 kilometriä.

Abo Wind Oy:n tavoitteena on laadituttaa osayleiskaava, joka mahdollistaa tuulivoimapuiston rakentamisen kaava-alueelle. Yhtiön tavoitteena on tuottaa uusiutuvaa, kotimaista sähköenergiaa mm. kotitalouksien ja teollisuuden tarpeisiin. Alueelle rakennetaan enimmillään 12 tuulivoimalaa, joista alustavien suunnitelmien mukaan viisi sijoittuu Laitilan Kolsaan ja seitsemän Mynämäen Juvansuolle.

Voimaloiden määrä ja sijoittuminen tarkentuvat hankkeen aikana. Kaavan laatijana toimivan konsultin tavoitteena on laatia osayleiskaava, joka mahdollistaa tuulivoimapuiston teknisten järjestelmien toteuttamisen ja yhteensovittamisen kaava-alueelle ja sen lähiympäristöön sijoittuvien erityisarvojen kanssa.

Tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA) pidetään nähtävillä 29.9.2022 saakka Ely-keskuksen sivuilla. YVA-selostuksesta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti 29.9. mennessä osoitteeseen kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi tai Varsinais-Suomen ELY-keskus, PL 236, 20101 Turku.

Hanketta ja arviointiselostusta esitellään kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa torstaina 15. syyskuuta kello 17.30–19.30 Mynämäen kunnantalon auditoriossa, osoitteessa Vehmaantie 111. Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä.

Katariina Mäkinen-Önsoy