Helmi-ohjelmasta rahoitusta Luolalan katajakedon kunnostukseen

Pro Luolalanjärvi ry:n puheenjohtaja Janette Räikkönen ja toiminnanjohtaja Eeva Ståhle Luolalan katajakedolla. Kuva: Pro Luolalanjärvi ry.

NAANTALI. Pro Luolalanjärvi ry:n Luolalan katajaketo -hanke on saanut Helmi-elinympäristöohjelman rahoitusta 10 776,37 euroa. Summa käsittää 80 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista.

Naantalin Luolalanjärven luontopolun varressa sijaitsevalle katajakedolle laaditaan seuraavaksi kunnostussuunnitelma.
– Paikalla kasvaa ylikokoisia katajia, jotka ovat kärsineet jäätalvista. Hankkeella yritämme suojella myös muita alueen alkuperäiskasveja, hankevastaava Jarkko Kanerva Pro Luolalanjärvi -yhdistyksestä kertoo.
– Talkoita järjestetään varmaan sekä tänä että ensi vuonna kunhan suunnitelmat tarkentuvat, hän lisää.

Luolalan katajaketo -hankkeella pyritään lisäämään ja säilyttämään luonnon monimuotoisuutta kunnostamalla katajaketo osana kulttuurihistoriallista maisemaa.
– Naantalin emäntäkoulun vanhoilla laidunmailla sijaitseva katajaketo edustaa Suomessa uhanalaista luontotyyppiä, joka tarvitsee hoitoraivausta perinnemaiseman säilyttämiseksi, Kanerva sanoo.

Hanketta rahoittaa ympäristöministeriö Helmi-ohjelmasta, jonka tavoitteena on vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja parantaa elinympäristöjen tilaa. Kunta- ja Järjestö-Helmillä muun muassa suojellaan ja ennallistetaan soita, kunnostetaan ja hoidetaan lintuvesiä, perinnebiotooppeja, metsäisiä elinympäristöjä sekä vesi- ja rantaluontoa.

Suomalaisen kulttuurihistorian ja identiteetin sekä kauniin maalaismaiseman säilymistä tukevien hankkeiden on määrä toteutua vuoden 2023 loppuun mennessä.

Katariina Mäkinen-Önsoy

 

 

Tiesitkö?

Viime syksynä käynnistynyt avustushaku herätti laajasti kiinnostusta kunnissa, järjestöissä, yhdistyksissä ja vesiosuuskunnissa. Avustusta myönnettiin yhteensä 60 hankkeelle, jotka kohdistuvat kaikkiin Helmi-ohjelman elinympäristöihin. Avustusten myötä mahdollistetaan perinnebiotoopeille tyypillisen rikkaan eliölajiston palautuminen alueelle ja tuetaan alueen monimuotoisuutta.

Avustushakemuksia saapui yhteensä 66, joista 35:ssa hakemuksessa hakijana oli kunta ja 31:ssä järjestö tai vastaava taho. Useamman tahon yhteisiä hakemuksia oli kaikkiaan 14. Avustuksia haettiin yhteensä yli 4,4 miljoonalla eurolla.

Seuraava hakukierros kunnille ja järjestöille toteutetaan syksyllä 2022.