Sauvon kunnan palvelut ja tulevaisuus tiiviissä paketissa

Kuntastrategialuonnos kaipaa mielipiteitä

Sauvon kirjasto
Sauvon kirjasto on toiminut vanhaan meijeriin peruskorjatuissa tiloi­ssa vuodesta 2005 alkaen. Seutusanomien arkistokuva / Katariina Mäkinen-Önsoy.

Valtuustokauden tärkeimpiin asiakirjoihin kuuluva kuntastrategia etenee Sauvon päätöksenteossa kunnanvaltuustoon kevään aikana.

SAUVO. Sauvossa on julkaistu luonnosversio vuoteen 2030 ulottuvasta kuntastrategiasta, johon liittyvä kuntalaistilaisuus pidetään 4. huhtikuuta kello 18. Tämänhetkisten tietojen valossa tapahtuma voidaan järjestää Sauvon kirjastolla, vaikka Sauvon kunnanjohtaja Satu Simeliuksen mukaan myös etätilaisuuteen on varmuuden vuoksi varauduttu.
– Erilaiseen toteuttamistapaan turvaudutaan sitten, jos tilanteen huononemisesta johtuvat pandemiaan liittyvät varotoimenpiteet sitä vaativat, Simelius sanoo.

Kuntastrategian valmistelu käynnistyi syksyllä valtuustoseminaarissa. Valmistelusta vastaava kunnanjohtaja johtoryhmineen on jatkanut strategian luonnostelua kyselyin ja osallistamismenetelmin.

Seuraavaksi kuntalaisten, yhdistysten, yritysten ja muiden sidosryhmien mielipiteitä luonnoksesta kerätään kyselylomakkeella. Lomake on Sauvon kunnan nettisivuilla avoinna 1.–14. huhtikuuta.

Sauvon kunnan arvoiksi strategiaan on listattu rohkeus, yhteisöllisyys, ihmisyys ja ratkaisukyky. Kunnan visio on tiivistetty kolmeksi strategiseksi muutoshankkeeksi, jotka ovat Sujuva Sauvo, Viestinnällä vetovoimaa ja Kasvun mahdollistajat.
– Olemassa oleva, vuonna 2018 hyväksytty, nykyinen kuntastrategiamme on ollut prosessina arvokas, mutta sisällöltään todella pitkä ja siitä syystä hankala sisäistää. Tällä kertaa aloitimme sellaisesta, mitä ei ole aiemmin Sauvossa tehty, eli määrittämällä kunnan arvot, kunnanjohtaja toteaa.
– Tavoitteena on helposti muistettava kokonaisuus, joka on tarpeeksi selkeä ja yksinkertainen, hän lisää.

Kyselylomakkeen ja kuntalaistilaisuuden toteuttamisen lisäksi 14. maaliskuuta kokoontunut Sauvon kunnanhallitus päätti kunnanjohtajan ehdotuksesta lähettää strategialuonnoksen lausuntokierrokselle. Lausuntoja pyydetään sosiaali- ja terveyslautakunnalta, sivistyslautakunnalta, tekniseltä ja ympäristölautakunnalta, nuorisovaltuustolta sekä vanhus- ja vammaisneuvostolta 15.4. mennessä.

Sauvon kunnanjohtaja Satu Simelius kertoo, että kuntastrategialuonnos matkaa seuraavaksi lausuntokierrokselle lautakuntiin ja vaikuttamiselimiin. Kuntalaisilla on mahdollisuus kertoa omat mielipiteensä strategialuonnoksesta parin viikon ajan avoinna olevalla nettilomakkeella sekä osallistua 4.4. järjestettävään kuntalaistilaisuuteen. Kuva: Pauliina Tähkäpää.

Hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman laatiminen ovat tärkeä osa kuntastrategian valmistelua.
– Hyvinvointisuunnitelma käsitellään samanaikaisesti strategian kanssa, koska se sisältää konkreettisia mittareita ja täydentävää tietoa palveluista. Lisäksi se syventää kuntastrategian tavoitteita kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisen osalta, täsmentää Satu Simelius.

Sauvossa aktivoitunut vapaa-ajanasukkaiden toimikunta edustaa yhä kasvavaa asukasryhmää kunnassa.
– Trendisanana pidetty monipaikkaisuus on erityisesti poikkeusaikojen ja niihin liittyvien etätyöskentelymahdollisuuksien myötä konkretisoitunut todelliseksi ilmiöksi. Sauvossa vapaa-ajanasukkaiden kiinteistöjä on saman verran kuin vakituisessa asuinkäytössä olevia asuntoja, Simelius sanoo.

Katariina Mäkinen-Önsoy