Rusko panostaa etsivään nuorisotyöhön – nuorten tukena kaksi työntekijää yhden sijaan

Nuorisotyöntekijät Sanna Tahko ja Johannes Vainio auttavat nuoria niin pienten kuin suurten haasteiden parissa.

Etsivä nuorisotyö on matalan kynnyksen nuorisotyötä, joka on suunnattu 16–29-vuotiaille nuorille.

RUSKO.

Ruskon kunta on vahvistanut etsivää nuorisotyötä lisäämällä sen resursseja. Nuorisotyöntekijä Sanna Tahkon aloitti työt kunnassa jo syksyllä, mutta lisäresurssien ansiosta hänen työnkuvansa laajentui myös etsivään nuorisotyöhön tänä keväänä. Tahkon lisäksi etsivää nuorisotyötä Ruskolla tekee nuorisotyöntekijä Johannes Vainio, joka on toiminut kunnassa jo pitkään. He kuvailevat työtään nuorten rinnalla kulkemiseksi.

Nuorilla voi olla haasteita kaikenlaisten asioiden kanssa. On syrjäytymisuhkaa ja päihdeongelmaa, mutta osa taas kaipaa jutteluseuraa ja apua työhakemuksen tekemiseen. Haasteiden ei tarvitse olla isoja, Tahko kertoo.

– Jo pelkkä tukihakemuksen tekeminen voi olla ylitsepääsemättömän vaikeaa nuorelle. Silloin me olemme apuna, Vainio lisää.

Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena on olla läsnä 16–29-vuotiaiden nuorten keskuudessa, tarjota heille mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin ja edistää heidän kasvuaan ja itsenäistymistään. Etsivät nuorisotyöntekijät eivät ole viranomaisia.

– Ehkä nuorten on siksi helpompi lähestyä meitä. Kun nuori kohtaa aikuisen, joka auttaa, niin se, että on läsnä ja kuuntelee, on jo merkittävin ensiapu eri tilanteisiin, Vainio sanoo.

Ruskolla etsivää nuorisotyötä on tehty muutaman vuoden ajan. Viime vuonna asiakkuuksia kirjattiin noin 30, mutta kohtaamisten määrä nuorten kanssa nousee Vainion mukaan yli sadan. Tahko kertoo, että Ruskolla asiakkuuksien määrään vaikuttaa moni asia.

– Ruskolla ei ole omaa ammattikoulua ja lukiota, mikä vähentää asiakkuuksia meidän työssä, hän sanoo.

Kaksi etsivää nuorisotyöntekijää samassa kunnassa on Tahkon ja Vainion mukaan juuri nuorten etu. Osalle voi esimerkiksi olla tärkeää päästä työskentelemään samaa sukupuolta olevan työntekijän kanssa.

– Nyt nuorilla on mahdollisuus valita, kenen kanssa toimii. On hyvä lisä, että meitä on kaksi ihan henkilökemioidenkin takia, Tahko kertoo.

Koronarajoitusten hellitettyä nuorisotyöntekijät Sanna Tahko ja Johannes Vainio pystyivät perustamaan nuorille Etsivien kahvilan, joka pidetään kerran viikossa Ruskotalolla. Sinne tullakseen ei tarvitse varata erikseen aikaa ja paikalle saa tulla ilman huoliakin.

– Kahvila on kerännyt hyvin porukkaa, joten tätä todennäköisesti jatketaan. Nuoret saavat myös itse kertoa, mitä haluavat kahvilalta, Vainio kertoo.

Kahvilan lisäksi Tahkon ja Vainion tavoitteena on kehittää verkostoja entisestään esimerkiksi kouluyhteistyöllä ja jalkautumisilla. He haluavat kohdata nuoria entistä enemmän.

– Ruskolla on paljon sellaisia nuoria, jotka eivät ajattele olevansa avun tarpeessa, joten haluamme lisätä tietoisuutta etsivästä nuorisotyöstä ja siitä kenelle se kuuluu.

Jos haluat saada yhteyden etsivään nuorisotyöntekijään, voit vierailla Ruskon kunnan kotisivuilla tai Yhteys etsivään -sivustolla.

Liisa Kallio