Vuoden 2021 varhaiskasvatuskunta -kunniamaininta Kustaviin

Saaristolaiskulttuuri mukana kasvatuksessa

Kustavi tarjoaa kuntalaisilleen maksuttoman varhaiskasvatuksen, jota käytetään lähes sataprosenttisesti. Kuva: Kustavin kunta.

Helmikuun alussa kokoontunut Kustavin sivistyslautakunta päätti maksuttoman varhaiskasvatuksen jatkumisesta edelleen nykyisten kriteereiden mukaisesti.

KUSTAVI. Vuoden varhaiskasvatuskuntien joukkoon kunniamaininnan myötä noussut Kustavi huolehtii kuntansa lapsista laadukkaalla varhaiskasvatuksella. Kustavin varhaiskasvatuksen johtajan Jenni Leppäsen mukaan kunta toimii esimerkillisesti lapsiperheiden palveluiden ja tukimuotojen tuottajana.

Kustavissa varhaiskasvatuksen toiminta on lapsen kokoista: Pienet taapertavat lyhyitä matkoja lähimetsikköön, kun isommat taas seikkailevat etäämmälle. Kuva: Kustavin kunta.

Tammikuussa jaetun Vuoden 2021 varhaiskasvatuskunta -kunniamaininnan perusteluihin lukeutuvat luonnollisesti myös henkilöstön mitoituksista sekä hyvinvoinnista huolehtiminen.
– Kustavi arvostaa työntekijöitään satsaamalla työhyvinvointiin. Myös palkkataso on selvästi naapurikuntia korkeampi varhaiskasvatusalalla. Henkilöstömitoitus on lakien ja säädösten mukainen, ja olemme jo valmistautuneet vuonna 2030 tulevaan lakimuutokseen muun muassa muuttamalla eläköityneen lastenhoitajan toimen varhaiskasvatuksen opettajan toimeksi, Leppänen kertoo.

Suotorpan päiväkodin laajennusosa valmistui juuri sopivasti vastaamaan kasvaviin tarpeisiin, onhan Kustavin varhaiskasvatuksen käyttöaste noussut lähes sataan prosenttiin.
– Uusi eteinen on otettu jo käyttöön, ja tämä on toimintamme kannalta erittäin hyvä uudistus, nyt kun lapsiakin on niin paljon, iloitsee Leppänen.

Tilanne ei ole ollut helppo viime aikoina kenellekään.

Korona-ajoista on silti selviydytty ja selviydytään edelleen mallikkaasti saaristokunnan sisukkaalla Koko Kustavi kasvattaa -toimintamallilla.

Varhaiskasvatusjohtaja näkee, että kustavilaisille lapsille voidaan taata turvallinen ja tasapuolinen varhaiskasvatus myös jatkossa. Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilukunnaksi valittu Kustavi valmistelee saaristolaisuuteen painottuvaa suunnitelmaa 5-vuotiaiden toiminnalliseen eskariin. Kunnassa on sitouduttu kasvatushenkilökunnan lisäkoulutukseen.
– Olemme onneksi vielä saaneet hyviä ja tuttuja sijaisia. Kustavi on mukana 2-vuotisessa esiopetuskokeilussa, joten meidän neljällä varhaiskasvatuksen opettajalla on myös siihen vaadittava esiopetuspätevyys, Leppänen jatkaa.

Kustavi tarjoaa varhaiskasvatusta Suotorpan päiväkodissa.

Päiväkodissa toimii kaksi varhaiskasvatuksen ryhmää. Esiopetus järjestetään muuten Kivimaan koululla, paitsi esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus on päiväkodin tiloissa.
– Tällä hetkellä lapsia on 31. Näillä näkymin lapsimäärään ei ole tulossa suuria muutoksia. Hakumme on auki jatkuvasti, kuten nykyään kaikkialla, toteaa Jenni Leppänen.

Leppänen kertoo, että vuonna 2018 alkanut varhaiskasvatuksen maksuttomuus on tuonut tullessaan varsin myönteisiä vaikutuksia Kustavin kunnalle.
– Kaikki kunnan varhaiskasvatusikäiset lapset ovat kirjoillamme. Vuosi sitten keväällä varhaiskasvatuksen piirissä oli ennätysmäärä 36 lasta. Tietysti toivomme, että maksuttomuus houkuttelee kuntaan uusia lapsiperheitä.

Kustavin sivistyslautakunta päätti 1.2. pitämässään kokouksessa maksuttoman varhaiskasvatuksen jatkumisesta edelleen nykyisten kriteereiden mukaisesti. Samalla päivitetyt kriteerit siirrettiin uudelleen valmisteltaviksi ja käyttöönotettaviksi toimintavuoden 2022–2023 alussa.

Kustavin varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti päiväkodin arkeen kuuluu tiivis yhteistyö kunnan muiden toimijoiden kanssa.

Jenni Leppänen harmittelee, että korona-aika on valitettavasti syönyt yhteistyömahdollisuudet melkein kokonaisuudessaan.
– Pyrimme suunnittelemaan yhteistä toimintoja ja painotamme samoja asioita. Esimerkiksi saaristolaisuus on yhteinen punainen lankamme.

Perhepäivälliset ovat yhtenä tärkeänä osana Suotorpan päiväkodin normaalia toimintaa.
– Korona-aikana emme ole voineet näitäkään (perhepäivällisiä) pitää. Onneksi näemme vanhempia päivittäin ja yhteistyö heidän kanssaan on läheistä. Kaikki yhteistyömuodot ovat nyt jouduttu pitämään etänä. Toisaalta olemme saaneet perheiltä hyvää palautetta etäjuhlistamme, Leppänen lisää.

Katariina Mäkinen-Önsoy

 

 

Tiesitkö?

Kustavin sivistyslautakunnan 1.2. pidetyn kokouksen listalle oli nostettu pykälä maksuttoman varhaiskasvatuksen jatkumisesta sekä kriteerien mahdollisesta päivittämisestä.

Sivistyslautakunta päätti maksuttoman varhaiskasvatuksen jatkumisesta edelleen nykyisten kriteereiden mukaisesti sekä päätti siirtää kokouksessa esitellyt päivitetyt kriteerit uudelleen valmisteltaviksi ja käyttöönotettaviksi toimintavuoden 2022–2023 alussa.