Lapsiperheille suunnattu Vahvuutta vanhemmuuteen -ryhmä alkaa Paimiossa

MLL Paimion paikallisyhdistyksen ylläpitämässä Perhetalo Hattarassa on monipuolista toimintaa. Seutusanomien kuva-arkisto.

PAIMIO. Paimion perheneuvolan Vahvuutta vanhemmuuteen -ryhmä on tarkoitettu alle kouluikäisten ja alakoululaisten vanhemmille. Perhetalo Hattarassa järjestettävään ryhmään ilmoittautumisia ottavat vastaan 28.2. asti perheneuvolan sairaanhoitaja Ulla-Maria Tuominen ja toimintaterapeutti Miia Saarimäki.

Maksuton vanhempainryhmä kokoontuu maaliskuussa ja huhtikuussa yhteensä kuutena maanantaina. Tapaamisissa keskustellaan ryhmänohjaajien kysymysten pohjalta muun muassa arjen tilanteista, perheiden kokemuksista ja lapsen tarpeiden tunnistamisesta. Ryhmä tarjoaa mahdollisuuden vertaistuen myötä tutustua samassa tilanteessa oleviin perheisiin. Jokaisella tapaamiskerralla on oma teemansa, esimerkiksi ”voimakkaiden tunteiden käsittely” ja ”samanaikainen omatoimisuus ja tarvitsevuus”.

Arjen yksinäisyys on korostunut suurimpana yhteydenottosyynä niin MLL:n Lasten ja nuorten puhelimessa kuin Vanhempainpuhelimessa sekä järjestön tarjoamissa nettipalveluissa pandemiavuosien aikana. Siksi lasten myönteisen kehityksen turvaamiseksi vanhempien tukeminen on ensiarvoisen tärkeää.

Tuoreen tutkimuksen (Sourander, Laakso, Kalland, 2021, Helsingin yliopisto) perusteella on todettu, että mentalisaatioon perustuvat Vahvuutta vanhemmuuteen -perheryhmät tarjoavat vanhemmille monipuolista tukea. Mentalisaatiolla tarkoitetaan vanhemman kykyä ja halua pohtia lapsen kokemusta ja tarpeita erilaisissa arjen tilanteissa.

MLL ja Folkhälsan ovat kehittäneet Vahvuutta vanhemmuuteen -perheryhmämallia ja kouluttaneet perheiden parissa työskenteleviä ammattilaisia ryhmien ohjaajiksi jo kymmenen vuoden ajan. Kehittämistyön alkuvaiheessa perheryhmät suunnattiin ennaltaehkäisevänä tukimuotona ensimmäisen lapsensa saaneille perheille.

Katariina Mäkinen-Önsoy