Turun vesipuistohanke palautettiin uudelleen valmisteluun

TURKU. Turun kaupunginhallitus päätti 7. helmikuuta pitämässään kokouksessa palauttaa vesipuistohankkeen valmisteluun siten, että se hyväksytään kesästä 2023 alkaen joko Ispoisiin tai jonnekin muualle.

Asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi puheenjohtaja Arven esityksestä ja jäsen Ruohosen kannattamana. Esitykseen kuuluu, että vuoden 2022 aikana tehdään vesipuiston vaikutuksista vaikutusarviointi ja käyttäjäkysely turkulaisille uimarannan käyttäjille palveluodotuksista. Sen pohjalta päätetään lopullisesti hankkeen sijainnista.

Jos vaikutukset Ispoisten osalta ovat merkittävästi negatiiviset käyttäjien tai alueen luonnon kannalta, kaupunki sitoutuu etsimään puistolle uuden sijainnin syksyn aikana siten, että päätökset sijainnista tehdään viimeistään loka–marraskuussa 2022 ja päätös tuodaan kaupunginhallituksen päätettäväksi.

Lisäksi kaupunginhallitus käynnistää laajemman Turun rantojen hyödyntämisen selvityksen, joka pitää sisällään uusia uimarantoja, paikan laajemmalle vesiurheilukeskukselle hyvien kulkuyhteyksien päässä sekä uusia rantareittejä ulkoiluun. Rantojen käytön selvitys tulee tuoda kaupunginhallituksen päätettäväksi kuluvan vuoden loppuun mennessä.

Turun Seutusanomat