Turun vesipuistohanke kaupunginhallituksen käsittelyssä 7.2.

TURKU. Turun kaupungin kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen on käyttänyt otto-oikeuttaan Ispoisten uimarannalle suunnitellussa vesipuistohankkeessa, ja asia otetaan kaupunginhallituksen käsittelyyn maanantaina 7. helmikuuta.

Kaupunginhallitukselle esitetään kaupunkiympäristölautakunnan aiemmin tekemän hylkäyspäätöksen kumoamista ja vuokrasopimuksen tekemistä yhtiön edustajan kanssa.

Esityksen mukaan Suomen Vesipuistot Oy:lle vuokrattaisiin noin 2369 m2 suuruinen alue Ispoisten uimarannalta kolmen kesän ajaksi (2022–2024). Kaupungilla on kuitenkin oikeus irtisanoa vuokrasopimus ensimmäisen kesän jälkeen, mikäli vesiesteradasta aiheutuu kaupungin arvion mukaan liikaa häiriötä alueelle.

Turun kaupunkiympäristölautakunta hylkäsi esityksen vesipuiston ja vesiesteradan tulosta Ispoisiin 1.2. pitämässään kokouksessa. Kansliapäällikkö Heikkinen on käynyt syntyneestä tilanteesta neuvottelut Suomen Vesipuistot Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Kuoksan kanssa.

Neuvoteltua ratkaisua voidaan pitää kaupungin kannalta hyvänä, sillä se mahdollistaa uudenlaisen kesäaktiviteetin sijoittumisen Turkuun. Samalla se mahdollistaa myös toiminnan päättämisen yhden kesäkauden jälkeen, mikäli kaupungin arvion mukaan toiminnasta aiheutuu liikaa häiriötä alueelle.

Turun Seutusanomat