Turkulaiset ovat hyvin tyytyväisiä koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan

Kyselyn mukaan aamu- ja iltapäivätoiminta tuotetaan tasalaatuisena Turun kaupungissa. Kuvituskuva.

KOULUT.

Turussa suurin osa huoltajista on tyytyväisiä koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan. Turun kaupungin teettämän asiakaskyselyn mukaan yli 95 prosenttia kyselyyn vastanneista huoltajista koki toiminta-ajan vastaavan tarpeita. Lisäksi lähes kaikki vastanneet kokivat aamu- ja iltapäivätoimipaikat turvallisiksi. Kyselyssä niin huoltajien kuin palveluntuottajien vastaukset olivat pääsääntöisesti samansuuntaisia koko kaupungin alueella.

– Kysely osoittaa, että aamu- ja iltapäivätoimintaa tuotetaan suhteellisen tasalaatuisena Turun kaupungissa, riippumatta siitä kuka aamu- ja iltapäivätoiminnan palvelua kaupungissa tuottaa. Tämä on ehdottomasti hyvä viesti meille toiminnan järjestäjinä, iloitsee aamu- ja iltapäivätoiminnan palvelupäällikkö Sari Nummila-Piispanen.

Kehittämisen varaa kuitenkin ilmeni, mutta kyselyssä esille nousseet asiat olivat jo järjestäjän tiedossa entuudestaan: tilat, yhteistyö koulun kanssa, suuret lapsiryhmät ja lasten tukeen liittyvät asiat vaativat edelleen parannusta. Lisäksi toiminnassa tulisi kiinnittää huomiota vielä nykyistä enemmän kiusaamisen vastaiseen työhön.

Asiakaskyselyn tuloksia käytetään toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä.

– Kysely toteutettiin marraskuussa 2021, jotta vastauksista nousevat toimenpiteet voidaan toteuttaa vielä saman lukuvuoden aikana. Olemme myös toiminnan järjestäjinä lähteneet kehittämään kyselyssä nousseita yhteisiä kehittämistarpeita kuten esimerkiksi välipalaa koskevia palautteita on jo työstetty yhdessä Arkean kanssa, sanoo Nummila-Piispanen.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakaskysely toteutettiin huoltajille ja lapsille samanaikaisesti koko Turun alueella. Siihen vastasi yhteensä 403 henkilöä. Lisäksi ohjaajille toteutettiin aamu- ja iltapäivätoiminnan toiminnan kehittämiseksi erillinen kysely, johon vastasi 96 ohjaajaa.

Turun Seutusanomat