Kuusistonsalmen sillan tiesuunnitelman esittelytilaisuus keräsi 100 osallistujaa

Kuusistonsalmen sillan rakennustöiden on arvioitu kestävän vuoden. Kuva: Varsinais-Suomen ELY-Keskus.

Suunnitteilla oleva Kuusistonsalmen sillan tiesuunnitelma kirvoitti paljon kysymyksiä ja keskustelua yleisötilaisuudessa, mutta hyvässä hengessä.

KAARINA.

Torstaina 20. tammikuuta noin satapäinen yleisö kerääntyi omien vastaanottimien äärelle Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja Kaarinan kaupungin järjestämään Teams-kokoukseen, jossa esiteltiin Kuusistonsalmen sillan uusimista varten tehtyjä tiesuunnitelmaluonnoksia. ELY-keskuksen projektipäällikkö Matti Kiljunen kertoi tilaisuudessa, että Kuusistonsalmen sillan uusiminen tapahtuu mahdollisesti samaan aikaan Kirjalan ja Hessundinsalmen siltojen kanssa.

Kuusistonsalmen sillan uusiminen vie kuitenkin vähemmän aikaa, noin vuoden verran. Se kustantaa 5 miljoonaa euroa ja rakennustöiden arvioitu aloitusaika on ensi vuonna, Kiljunen sanoo.

Nykyinen Kuusistonsalmen silta on valmistunut vuonna 1958. Osana Kurkela-Kuusisto -hankkeen tiesuunnitelman valmistelua teetettiin erikoistarkastus Kuusistonsalmen sillalle vuonna 2020, ja sen perusteella sillalle suositeltiin uusimista 3–6 vuoden kuluessa. Tästä syystä hankkeelle päädyttiin laatimaan oma tiesuunnitelma.

Tiesuunnitelmaluonnoksien mukaan Kuusistonsalmen sillan uusimisen pääperiaatteita ovat uuden sillan rakentaminen nykyiselle paikalleen, maantien tasauksen nostaminen ja poikkileikkauksen leventäminen sekä varasillan rakentaminen rakennustöiden ajaksi.

Sitowisen projektipäällikkö Martti Kokoin mukaan suunnitteilla oleva silta on jo järjestyksessään kolmas samalla paikalla, mikä luo omat haasteensa korjaustöille.

– Sillan vanhat perustukset ovat edelleen paikallaan ja niitä pitää väistellä. Uuden sillan tukien väleistä tuleekin pidemmät ja siksi paksuus kasvaa. Haluamme kuitenkin säilyttää nykyisen alituskorkeuden. Uuden sillan pituus olisi 105 metriä, hän kertoo.

Rakennustöiden ajaksi nykyisen sillan itäpuolelle pystytetään varasilta: autoliikenteelle ja kevyelle liikenteelle on molemmille omat kaistansa, mutta myös veneliikenteelle varataan aukko. Sillan uusimisella on Kokoin mukaan monia positiivisia vaikutuksia.

– Liikenteen turvallisuus paranee merkittävästi, jalankulun ja pyöräilyn olosuhteet paranevat sillan leventämisen johdosta ja virkistyskäyttö paranee uuden, pidemmän sillan rakentamisen johdosta. Myös sillan yhteyteen rakennettavat meluaidat vähentävät melua merkittävästi, hän kertoo.

Luonnoksien esittelyn jälkeen tilaisuudessa mukana ollut yleisö pääsi esittämään kysymyksiä, joita tulikin aktiivisesti.

Kysyjiä huoletti muun muassa mahdollinen näkyvyyden peittyminen meluaitojen takia ja uusimisen vaikutukset salmen virtaukseen. Myös siltatyömaan aikainen nopeusrajoitus kiinnosti osallistujia: suunnitelmien mukaan se olisi noin 30 kilometriä tunnissa.

Lisäksi liikenteen sujuvuus työmaan aikana kirvoitti keskustelua tilaisuudessa, sillä tulossa on monta peräkkäistä siltatyömaata vilkkaalla Saaristotiellä. Kiljusen mukaan liikenteen pitäisi kuitenkin sujua jouhevasti, sillä Kirjalan ja Hessundinsalmen siltojen on suunniteltu olevan käytössä korjaustöiden aikana.

– Liikenteeseen voi tulla lyhyitä häiriöitä, mutta yksi kaista molempiin suuntiin on koko ajan käytössä silloilla. Ainut silta, jossa joudutaan tekemään väliaikainen varasilta, on Kuusistonsalmessa, Kiljunen sanoo.

Seuraavaksi tavoitteena on saada Kuusistonsalmen sillan tiesuunnitelma hyväksyttyä vielä tämän vuoden puolella. Rakennustyöt voisivat siten alkaa ensi vuonna.

Liisa Kallio