Parannuksia Kustavin julkisrakennusten esteettömyyteen

Kustavin kunnanvirasto. Seutusanomien kuva-arkisto.

KUSTAVI. Kustavin vanhus- ja vammaisneuvoston edustajat ovat pitäneet esteettömyyskatselmuksen yhdessä kunnan rakennuslautakunnan kanssa. Kustavin kunnan julkisiin rakennuksiin suunnatussa katselmuksessa todettiin esteettömyydessä olevan puutteita ja päädyttiin muutamiin parannustöihin.

Urheilutalon sisäänkäyntiin rakennetaan luiska, ja rakennuksen päätyyn valaistu tie. Kirjastoon järjestetään esteettömämpi sisäänkäynti takapihan puolelta. Klipunkarin saunarakennuksen eteen rakennetaan terassi sekä käynti rakennukselta laiturille.

Lisäksi Kustavin kunnantalon olemassa olevaa luiskaa kunnostetaan sekä viraston pihaan luiskan viereen tulee invapaikkamerkintä asiakaspysäköintiin liittyen.

Katselmuksen perusteella todettiin, että julkiset uudisrakennukset ovat esteettömiä ja vanhojen julkisten rakennusten esteettömyyteen kiinnitetään huomiota aina, kun niille tehdään rakennus- tai toimenpidelupaa vaativaa remonttia. Toimenpiteitä tehdään, jotta palveluita voitaisiin hyödyntää mahdollisimman vaivattomasti ja sujuvasti.

Aloite yhteiselle katselmukselle lähti Kustavin vanhus- ja vammaisneuvoston kirjelmästä kunnalle. Kirjelmässään vanhus- ja vammaisneuvosto toi esiin huolensa julkisten rakennusten esteettömyydestä tilanteessa, jossa kunnan asukkaista enenevä osa tarvitsee hyvin saavutettavissa olevia palveluita.

Uuden toimikauden 1.8.2021–31.5.2025 myötä vanhus- ja vammaisneuvoston kokoonpano on muuttunut jonkin verran. Järjestöjäseniä neuvostossa on seitsemän henkilöä, kolme lautakuntien edustajaa ja kunnan nimeämä sihteeri.

Birgitta Eskola edustaa neuvostossa Eläkeliiton Kustavin yhdistystä, Jarmo Tarkkonen Kustavin seurakuntaa, Pirjo Ilkka Kustavin sotaveteraanien perinneyhdistystä ja SPR Kustavia, Mirja Järvelä sosiaalilautakuntaa, Timo Urpo rakennuslautakuntaa, Jonna Kallio sivistyslautakuntaa, Minna Blomroos Uudenkaupungin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry:tä, Jaakko Romppainen Vakka-Suomen Invalidit ry:tä sekä Maritta Jalonen Vakka-Suomen Sydänyhdistys ry:tä. Neuvoston sihteerinä toimii hyvinvointikoordinaattori Markus Malmelin.

Katariina Mäkinen-Önsoy