Elinvoimaraportti: Naantalin keskusta-alueen elinvoimaisuus on kasvanut

Uusia asuntoja ja liiketilaa on valmistunut keskustassa esimerkiksi Luostarikadun varrelle. Kuva talvelta 2021. Kuva: Naantalin kaupunki.

Asunto- ja liikerakentaminen lisäävät tuoreen raportin mukaan Naantalin kaupunkikeskustan elinvoimaa.

NAANTALI. Tuoreen elinvoimalaskennan mukaan Naantalin elinvoimaluku on kasvanut. Kehitys on poikkeuksellista korona-aikana, jolloin lähes kaikissa kaupunkikeskustoissa elinvoima on laskenut viime vuosina.

Kaupunkien keskustojen elinvoimalaskenta perustuu Elävät Kaupunkikeskustat ry:n (EKK) menetelmään, missä keskusta-alueen liiketilat kartoitetaan ja luokitellaan. Menetelmän avulla seurataan keskustan elinvoimaa lähes kaikissa Suomen kaupungeissa (32 kaupunkikeskustaa). Naantalissa keskustan ja Vanhankaupungin liiketiloja ja elinvoimaa on seurattu vuodesta 2018 alkaen.

Valtakunnallisesti kaupunkikeskustojen elinvoimaluvun vuotuinen lasku vuosina 2017–2021 oli keskimäärin -3,7 %. Syynä keskustojen elinvoiman laskuun ovat muun muassa kaupan rakennemuutos ja kuluttajakäytöksen muutos, ja koronapandemia on entisestään hiljentänyt keskustoja.

Naantalissa kehitys on kuitenkin ollut päinvastainen.

Naantalin keskustassa on rekisteröity 119 liiketilaa ja Vanhassakaupungissa 39 liiketilaa, joista suuri osa on kausiluonteisesti palvelevia. Naantalin keskustassa kauppojen ja ravintoloiden osuus (46,2 %) on korkea muihin pikkukaupunkeihin verrattuna (yleensä alle 40 %).

Kaupunkikeskustan elinvoimaluku oli vuonna 2021 2 477, kun vuonna 2018 vastaava luku oli 2 180. Elinvoimaluku on siis kasvanut vuodesta 2018 vuoteen 2021 yli 13 %.

Tuoreen laskelman tulokset osoittavat, että lauantaisin palvelevien kauppojen ja ravintoloiden osuus on kasvanut Naantalissa erityisesti viimeisen kahden vuoden aikana. Ravintoloiden osuus lauantaisin palvelevista liikkeistä on kasvanut keskustassa, mutta laskenut hieman Vanhassakaupungissa.

Tyhjien liiketilojen osuus on hieman noussut, mutta on edelleen verraten matalalla tasolla. Naantalin keskustassa tyhjien liiketilojen osuus on nyt n. 6,7 prosenttia, kun valtakunnallinen keskiarvo on 11,5 % (32 kaupunkikeskustaa v. 2021).

Naantalissa erikoiskaupan kysyntään heikentävästi vaikuttaa Turun ja Raision runsas kaupallinen tarjonta.

Vahvuutena Naantalissa on pittoreski ja vilkas Vanhakaupunki.

Myös uusi asunto- ja liikerakentaminen nimenomaan keskustassa lisää elinvoimaa.

– Elinvoimalaskennan tulokset ja poikkeuksellisen paljon kasvanut elinvoimaluku vahvistavat mielikuvaa Naantalin elinvoimaisuudesta. Erityisen ilahduttavaa on se, että kesäisen Vanhankaupungin ohella myös uudempi keskusta-alue sykkii elämää, toteaa Naantalin kaupungin elinkeinoasiamies Lassi Rosala.

– Mielenkiintoista oli niin ikään havaita, että kauppojen ja ravintoloiden osuus on Naantalissa keskimääräistä korkeampi. Erikoiskaupan palvelut, ravintolat ja pienet putiikit kuvastavat hyvin kaupunkimme monipuolista palvelutarjontaa ja houkuttelevat asioimaan myös pidemmän matkan päästä, Rosala jatkaa.

Laskelman ja raportoinnin toteutti tietojärjestelmäpalvelu Salokorpi Oy marraskuun lopussa vuonna 2021. Elinvoimalaskennan tiedot julkistetaan vuosittain kaikista mukana olevista kaupungeista, seuraavan kerran keväällä 2022. Lisätietoa laskelmista löytyy täältä.

Turun Seutusanomat