Korotettu kotitalousvähennys öljylämmityksen vaihtajalle

Energiaremonttiin ei voi saada useampia tukia

Maalämpöön siirtyminen voi olla yksi osa energiaremonttia. Seutusanomien kuva-arkisto.

Yksityishenkilö voi saada vuosina 2022–2027 korotettua kotitalousvähennystä lämmitystapamuutoksesta, jossa luovutaan öljylämmityksestä.

ASUMINEN. Tämän vuoden alussa voimaan astuneet kotitalousvähennyksen korotukset ovat määräaikaisia. Kotitalous-, hoiva- ja hoitotyöstä saatava korkeampi kotitalousvähennys on voimassa vuosina 2022–2023, ja öljylämmitysremontteja koskeva vuosina 2022–2027.

Öljylämmityksestä luopumisella tarkoitetaan rakennuskohtaisen lämmitysjärjestelmän muutostoimenpiteitä, joilla öljylämmitysjärjestelmä korvataan muita kuin fossiilisia polttoaineita käyttävällä järjestelmällä. Kotitalousvähennyksen laajentamisella tavoitellaan muun muassa energiatehokkuuden parantamista, kiertotalouden tukemista ja vähäpäästöisempää asumista.

Tiesitkö?

Kotitalousvähennys 2022 pähkinänkuoressa
• Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä vuonna 2022 on 3 500 euroa, jos teetät kotitalous-, hoiva- tai hoitotyötä tai vaihdat öljylämmityksen toiseen lämmitysjärjestelmään. Kotitalousvähennyksen omavastuu on edelleen 100 euroa.
• Kotitalous-, hoiva- ja hoitotyössä ja öljylämmitysremonteissa voit vähentää 60 prosenttia työn osuudesta, jos teetät työn yrityksellä. Jos palkkaat henkilön tekemään työtä, voit vähentää 30 prosenttia palkasta sekä työnantajan sivukulut.
• Remonteissa kotitalousvähennyksen enimmäismäärä on 2 250 euroa. Jos teetät remontin yrityksellä, voit vähentää 40 prosenttia työn osuudesta. Jos palkkaat henkilön tekemään remonttia, voit vähentää 15 prosenttia palkasta sekä työnantajan sivukulut.

Tällaisten töiden osalta kotitalousvähennyksen enimmäismäärä nousee kyseisenä määräaikana 3 500 euroon. Kuten aiemminkin, kotitalousvähennyksessä on 100 euron omavastuu.
– Lainsäätäjät haluavat selvittää, vaikuttaako kotitalousvähennyksen enimmäismäärän kasvattaminen työllisyyteen kotitalous-, hoiva- ja hoitotyössä. Öljylämmitysremonttien korotetulla kotitalousvähennyksellä taas halutaan kannustaa ihmisiä siirtymään ilmastoystävällisempiin lämmitysmuotoihin, ylitarkastaja Petri Manninen Verohallinnosta sanoo.

Muiden remonttien kuin öljylämmityksestä luopumisen kohdalla kotitalousvähennys pysyy ennallaan. Jos työn ostaa yritykseltä, kotitalousvähennystä voi siis saada 40 prosenttia vähennykseen oikeuttavasta remonttityöstä, kuitenkin korkeintaan 2 250 euroa.
– Kaikkiaan kotitalousvähennyksen enimmäismäärä voi siis olla 3 500 euroa, mutta remonttitöiden osuus tästä voi olla korkeintaan 2 250 euroa, Manninen selventää.

Kotitalousvähennyksen määrää arvioitaessa kannattaa hyödyntää vero.fi-sivulta löytyvää laskuria. Kotitalousvähennys pienentää maksettavan veron määrää, ei verotettavan tulon määrää kuten moni muu verovähennys.

Koska kotitalousvähennys on henkilökohtainen, asunto-osakeyhtiö ei voi saada kotitalousvähennystä. Asunto-osakeyhtiön huoneiston omistaja voi kuitenkin saada kotitalousvähennyksen sellaisista kunnossapito- ja perusparannustöistä, jotka eivät ole yhtiön vastuulla. Sellaisia ovat esimerkiksi huoneiston sisäosien remontointityöt, joita ei makseta yhtiövastikkeina.

Kotitalousvähennystä ei myönnetä, jos välittömästi samaa työsuoritusta varten on saatu jotain muuta tukea, kuten omaishoidon tukea, kunnan myöntämä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluseteli, lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tukea tai julkisen työvoima- ja yrityspalvelun palkkatukea. Vähennystä ei myöskään myönnetä asunnon kunnossapito- tai perusparannustyön perusteella, jos asunnon korjaukseen on myönnetty esimerkiksi valtion korjausavustusta.

Katariina Mäkinen-Önsoy