Kustavi valitsee uuden kunnanjohtajan maaliskuussa

KUSTAVI. Kustavin kunnanvaltuusto päätti 21. helmikuuta yksimielisesti hyväksyä kunnanhallituksen päätösehdotuksen ja merkitsi tiedokseen kunnanjohtajan viran täyttämistä koskevan valmistelutilanteen.

Virkaa haki yhteensä 19 henkilöä, joista haastattelutilaisuuteen kutsuttiin Juuso Alatalo, Sami Jalonen, Rauno Peltola, Kristiina Salo ja Marja Tuohimaa. Kustavin kunnanhallitus on sittemmin päättänyt lähettää kunnanjohtajakandidaateista kolme, Alatalon, Jalosen ja Peltolan, soveltuvuusarviointiin.

Kunnanhallitus jatkaa viran täyttämiseen liittyviä toimenpiteitä viran hakuilmoitusaineiston ja kelpoisuusvaatimusten mukaisesti asian saattamiseksi valtuuston maaliskuiseen kokoukseen. Soveltuvuusarvioinnit toteuttanut Mercuri Urval raportoi tuloksistaan maanantaina 28. helmikuuta. Kunnanhallitus kokoontuu ensi maanantaina 7.3. käsittelemään asiaa ja kunnanvaltuusto päättää kunnanjohtajan viran täyttämisestä 14. maaliskuuta.

Virka asetettiin haettavaksi kun Kustavin nykyinen kunnanjohtaja Veijo Katara toimitti irtisanoutumisilmoituksen eläkkeelle siirtymisen johdosta 1.10.2022 alkaen. Viimeinen varsinainen virantoimituspäivä Kataralla olisi huhtikuun 2022 loppuun mennessä, jonka jälkeen hän on vuosilomalla eläkkeelle jäämiseensä saakka.

Katariina Mäkinen-Önsoy