Taivassalo järjestää etsivän nuorisotyön jatkossa itse

TAIVASSALO.

Taivassalon palvelulautakunta päätti joulukuun kokouksessa, että kunta järjestää etsivän nuorisotyön omana palveluna toukokuusta alkaen. Aiemmin Taivassalo on toteuttanut etsivän nuorisotyön yhdessä Laitilan kanssa, jolloin etsivä nuorisotyöntekijä on vieraillut Taivassalossa yhtenä päivä viikossa. Kuntien välinen sopimus päättyy 30. huhtikuuta.

Palvelulautakunta päätti myös, että kunta hakee palvelun toteuttamiseen valtionavustusta aluehallintovirastolta. Avustus on tarkoitettu etsivän nuorisotyön tukemiseen ja se myönnetään etsivän nuorisotyöntekijän palkkauskuluihin.

Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena on olla läsnä alle 29-vuotiaiden nuorten keskuudessa ja tarjota mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Tavoitteena on auttaa nuoria sellaisten palvelujen ja tuen piiriin, joilla tuetaan heidän kasvuaan, itsenäistymistään, osallisuuttaan yhteiskuntaan ja elämänhallintaa. Nuoria autetaan myös pääsemään koulutukseen ja työmarkkinoille.

Liisa Kallio