Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen rakentamissuunnitelmia laaditaan

Elinkaarensa lopussa olevan Kirjalansalmen sillan alapuolisessa teräsrakenteessa on merkittäviä vaurioita. Kuva: Varsinais-Suomen ELY-keskus.

Kaarinan ja Paraisten rajalla sijaitsevan Kirjalansalmen sillan sekä Hessundinsalmen sillan allianssihankkeen kehitysvaihe käynnistyi lokakuussa 2021. Nyt allianssi on edennyt rakentamissuunnitelmiin.

LIIKENNE. Väylävirastosta ja Kreatesta muodostuva allianssi on valinnut yhteiselle hankkeelleen Mt 180 Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen uusimiselle suunnittelijat laatimaan rakentamissuunnitelmia. Rakentamissuunnitelma on tiesuunnittelua seuraava vaihe, jossa hallinnollista tiesuunnitelmaa tarkennetaan ja laaditaan yksityiskohtaiset rakentamissuunnitelmat.

Hankkeen suurimmat yksittäiset rakennuskohteet ovat uusittavat Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen sillat. Kirjalansalmen ylitse rakennetaan vinoköysisilta, jonka kokonaispituus on yli 600 metriä ja pisin jänneväli noin 250 metriä. Hessundinsalmeen rakennetaan lähes 300 metrin pituinen silta, jossa pisin jänneväli on noin 100 metriä.

Lisäksi hankkeen alueella parannetaan maantien 180 kuntoa sekä liittymäjärjestelyjä, ja siihen sisältyy muun muassa kahden pyöräilyn ja jalankulun alikulun – Valoniemen ja Ekbackin alikulkukäytävät – ja Kalakoulun risteyssillan rakentaminen.

Suunnittelutyö toteutetaan sopimuksellisesti Kreate Oy:n alihankintana. Kehitysvaihe ja rakennussuunnitelman laatiminen kestää noin 1–1,5 vuotta. Varsinaiset rakentamistyöt käynnistyvät arvion mukaan vuonna 2023. Hankkeen kustannukset ovat 128 miljoonaa euroa.

– Kokonaisuutena suunnitteluhankinta on ollut erittäin vuorovaikutteinen, jotta osakokonaisuuksiin saatiin parhaat resurssit. Tarjotuilla resursseilla ja laadullisilla tekijöillä oli merkittävä vaikutus valinnassa hintakomponentin lisäksi, kertoo allianssiurakan projektipäällikkö Timo Hirvasmaa Kreate Oy:stä ja kiittää samalla kaikkia tarjoajia erittäin suuresta mielenkiinnosta hanketta kohtaan.

Kirjalansalmen vinoköysisillan suunnittelijaksi on valittu WSP Finland Oy, Hessundinsalmen sillan ja väyläsuunnittelun tekee AFRY Finland Oy. Molemmilla suunnittelutoimistoilla on kokemusta useista erittäin vaativista silta- ja väyläprojekteista.

– Hienoa, että pääsemme mukaan tähän hienoon ja haastavaan hankkeeseen aiempien suunnitteluvaiheiden jatkoksi. Valitun toteutusmallin ansiosta eri osapuolien osaaminen yhdistyy jo rakentamissuunnitelmavaiheessa, mikä on suunnittelunkin näkökulmasta loistava asia, toteaa siltojen liiketoimintajohtaja Sami Niemelä WSP Finland Oy:stä.

– Sillat ovat usein merkittäviä maamerkkejä ympäristössään. On hienoa olla suunnittelemassa lisää kestävää infraa, jolla on suuri merkitys alueen asukkaille ja teollisuudelle, sanoo siltojen ja taitorakenteiden toimialajohtaja Jarmo Niemi AFRYltä.

Veden ylle rakentaminen tuo ainutlaatuisen teknisen haasteen rakentamiseen, samoin kuin rakentaminen nykyisten siltojen vieressä. Siltayhteyksien takana toimii suurteollisuutta, jonka kuljetuksille sillan toimivuus ja mahdollisuus entistä raskaammille kuljetuksille on ensiarvoisen tärkeää. Näiden kuljetusten sekä muun liikenteen, mukaan lukien jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikkuminen, tulee sujua mahdollisimman saumattomasti Saaristotiellä koko rakentamisen ajan. Rakentamisesta vastaa Kreate Oy.

Mt 180 Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen uusiminen -hankkeen tavoitteena on turvata ainoan maantieyhteyden säilyminen entistä parempana Paraisille ja Turunmaan saaristoon. Lisäksi mahdollistetaan alueen valtakunnallisesti merkittävän teollisuuden HCT-kuljetukset. Hanke myös tukee Paraisten elinkeinoelämän ja maankäytön kehittämistä sekä lisää liikenteen turvallisuutta ja asumisviihtyisyyttä. Hankekokonaisuuden kustannusarvio on 128 miljoonaa euroa.

Turun Seutusanomat