Vehmaan kunta tavoittelee väkimäärän nousua ja veroprosentin laskua

Kuntalain mukaan jokaisessa kunnassa on oltava kuntastrategia. Vehmaan valtuusto hyväksyi omansa marraskuussa.

Uusi kuntastrategia käy läpi Vehmaan nykytilan ja pitkäaikaiset tavoitteet asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi ja palveluiden järjestämiseksi.

VEHMAA.

29. marraskuuta Vehmaan kunnanvaltuusto hyväksyi kunnan uuden strategian valtuustokausille 2021–2025. Tuoreen kuntastrategian visiona on kasvava Vehmaa.

– Hyvällä yhteistyöllä teemme kasvavasta Vehmaasta vielä pikkuisen paremman, kunnanjohtaja Ari Koskinen kommentoi strategian viimeisellä sivulla.

Ensimmäisenä Vehmaan kuntastrategiassa käsitellään väestönkasvu: tällä hetkellä kunnassa on noin 2300 asukasta, mutta strategian mukaan kunnan tavoitteena on asukasmäärän maltillinen kasvattaminen 2400 vehmaalaiseen vuoteen 2024 mennessä. Kunta toivoo etenkin nuoria perheitä paikkakunnalle. Asukasmäärän kasvattaminen onnistuu strategian mukaan muun muassa vuokra-asuntojen, työpaikkojen ja julkisen liikenteen lisäämisellä, houkuttelevilla tonteilla ja toimivalla terveydenhuollolla.

Yksi keino väkimäärän lisäämiseen on myös maltillinen veroprosentti, jonka laskeminen on yksi kunnan talouden ja työllisyyden tavoitteista. Tällä hetkellä Vehmaan veroprosentti on 22,25. Kunta tavoittelee talouden ja työllisyyden osalta myös ylijäämäisiä tilinpäätöksiä, yritystoiminnan tukemista ja itsenäisen kunnan aseman säilyttämistä.

Väestönkasvun ja talouden ja työllisyyden lisäksi strategiassa kerrotaan hyvinvoinnin edistämisen nykytilasta ja tavoitteista. Tällä hetkellä Vehmaa esimerkiksi ostaa perusterveydenhuollon U-Sotesta. Tavoitteiksi Vehmaa luettelee kuntayhteistyön lisäämisen naapurikuntien kanssa ja hyvien peruspalveluiden järjestämisen kustannustehokkaasti lähellä, jolloin kuntalaiset voivat hyvin.

Strategia käsittelee myös palvelujen digitalisaatiota, elinkeinoja, kaavoitusta, henkilöstöä ja asukkaiden osallisuutta. Digitalisaation osalta Vehmaan tavoitteena on ajantasaisten kotisivujen helppokäyttöisyys, sähköinen uutiskirje ja paperisesta kuntatiedotteesta luopuminen osittain. Kunta tavoittelee myös loma-asuntojen kaavoitusta ja Lammenmäen kaava-alueen toteutusta. Vehmaa haluaa myös osallistaa kuntalaisia enemmän esimerkiksi mielipidekyselyiden avulla.

Liisa Kallio