THL: Äänestäminen vähäisen riskin toimintaa

Aluevaalien erityisjärjestelyistä saa tietoa oman kunnan keskusvaalilautakunnalta

Aluevaalien ennakkoäänestyksen jälkeen äänestysprosentti Varsinais-Suomessa on hieman alle 28 prosenttia.

UUTISET. Tammikuussa 2022 järjestettävät aluevaalit ovat toiset vaalit, jotka järjestetään Suomessa koronapandemian aikana. Korkeista tartuntamääristä huolimatta tilanne suhteessa kevään kuntavaaleihin on erilainen, koska kaikilla äänioikeutetuilla on ollut mahdollisuus saada vähintään kaksi koronarokoteannosta vaaleihin mennessä. THL:n arvioiden mukaan äänestäminen on vähäisen riskin toimintaa.

Vaalit.fi-sivustolta löytyy äänestäjille ohjeita turvalliseen äänestämiseen korona-aikana. Kasvomaskin ja käsidesin käyttö on tärkeää samoin kuin riittävän turvavälin säilyttäminen äänestettäessä. Vaalivirkailijat valvovat turvallisuutta äänestyspaikalla ja neuvovat ohjeiden noudattamisessa. Äänestäjä voi halutessaan ottaa oman kynän mukaan äänestyspaikalle.

Hengitystieoireisia ja lääkärin määräämässä karanteenissa tai eristyksessä olevia äänestäjiä varten on suunniteltu erityistoimenpiteitä äänestyksen mahdollistamiseksi. Erityisjärjestelyistä voi kysyä lisätietoa oman kunnan keskusvaalilautakunnalta.

Aluevaaleissa äänioikeutetun tulee todistaa henkilöllisyytensä vaalivirkailijalle samalla tavoin kuin muissakin vaaleissa. Henkilöllisyyden voi todistaa kuvallisella asiakirjalla, esimerkiksi poliisin myöntämällä henkilökortilla, passilla tai ajokortilla.

Selvitykseksi henkilöllisyydestä voi kelvata myös niin sanottu pahvinen ajokortti, jos vaalivirkailija tunnistaa äänestäjän siinä olevasta kuvasta. Oleellista on, että vaalivirkailija voi varmistua äänestäjän henkilöllisyydestä.

Jos äänioikeutetulla ei ole henkilöllisyyttä osoittavaa voimassa olevaa asiakirjaa, hän voi saada poliisilaitokselta maksuttoman, väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten.

Tunnistaessaan äänestäjää vaalivirkailija voi pyytää äänestäjää poistamaan kasvomaskin hetkeksi kasvoiltaan.

Aluevaaleissa voi äänestää joko ennakkoäänestysaikana 12.–18.1.2022 tai varsinaisena vaalipäivänä 23.1.2022.

Turun Seutusanomat