Sopivaa harrastusta ei ole löytynyt tai kulkeminen sen pariin on hankalaa – harrastusetsivä etsii ratkaisun tilanteeseen

Tanja Hakamäki toimii Maskun harrastusetsivänä.

Maskussa harrastusetsivällä riittää työsarkaa, vaikka kunnassa onkin paljon harrastusmahdollisuuksia.

MASKU.

Tänä syksynä Maskussa aloitti aivan uusi harrastusetsivä, jonka tarkoituksena on tavoittaa lapset ja nuoret, jotka eivät ole harrastusten parissa tai joilla ei ole vapaa-ajallaan toimintaa. Harrastusetsivä on osa opetus- ja kulttuuriministeriön harrastamisen Suomen mallin ykkösvaihetta, ja Maskussa kyseistä tehtävää suorittaa hankekoordinaattori Tanja Hakamäki. Hänen mukaansa harrastusetsivälle on todella tarvetta.

Kun viimeiset vuodet ottaa huomioon, niin tämä on todella tärkeää ja tulee hyvään ajankohtaan, kun harrastustoiminta on ollut tauolla. Sen myötä on huomattu, mikä merkitys harrastamisella on lapsille ja nuorille. Se tuo esimerkiksi yhteisöllisyyttä, yhteenkuuluvuutta ja lisää liikkumista, hän sanoo.

Lasten ja nuorten tavoittamisen lisäksi harrastusetsivän tavoitteena on lisäksi auttaa heitä pysymään harrastuksen parissa. Hakamäki kertoo, että varsinkin iän myötä se ei ole itsestään selvää.

– Lopettamisprosentti kasvaa, mitä vanhemmaksi tulee. Koenkin sen tärkeäksi tässä hommassa, että lapsia ja nuoria kannustetaan pysymään toiminnassa mukana ja tsempataan. Sekin pitää ymmärtää, että harrastus muuttaa muotoaan. Ei tarvitse esimerkiksi olla kilpaurheilua vaan voi höntsäillä.

Auttaakseen lapset ja nuoret harrastusten pariin harrastusetsivän on tavoitettava heidät. Hakamäen mukaan se onnistuu jalkautumalla kouluihin, järjestämällä pop up -tapahtumia siellä ja tiedottamalla kouluja ja perheitä.

– Toisin sanoen pitää mennä sinne lasten ja nuorten luokse, hän sanoo.

Tilanne Maskussa on Hakamäen mukaan hyvä: kunnassa pyörii hyvä määrä koulun jälkeisiä harrastuskerhoja, joissa on paljon aktiivisia osallistujia. Kuitenkin jo harrastavien lasten ja nuorten lisäksi on heitä, jotka eivät ole mukana missään toiminnassa. Onkin tärkeää tunnistaa syyt sen takana.

– Niitä on monia. Voi olla korkea kynnys lähteä mukaan seura- ja iltatoimintaan, jossa moni on ollut mukana jo pienestä pitäen ja taidot ovat jo hyvin korkeat. Lisäksi Maskussa haasteena voivat olla kuljetusmahdollisuudet ja taloudelliset tekijät. Harrastusetsivä etsii ratkaisuja näihin tilanteisiin.

Hakamäen mukaan perheet ovat ottaneet häneen paljon yhteyttä ja kyselleet tietoa erilaisista harrastusmahdollisuuksista Maskussa. Lisäksi Hakamäki on kysellyt lapsilta itseltään heidän toiveistaan.

– Ne ovat olleet ihan tavallisia. On toivottu kokkikerhoa ja laneja, eli helposti toteutettavia juttuja. Niistä on saanut paljon irti.

Syksy on jo osoittanut, että harrastusetsivällä riittää tekemistä, mutta onko kyseinen tehtävänimike tullut jäädäkseen? Hakamäen mukaan kyseessä on hanke, jolla on päätöspäivä, mutta opetus- ja kulttuuriministeriö suunnittelee jo hankkeen kakkosvaihetta.

– Suunnitelmissa on, että harrastamisen Suomen malli tulisi jäädäkseen, hän kertoo.

Hakamäki on ehtinyt jo kokea työssään harrastusetsivänä monia onnistumisen hetkiä. Hän kertoo, että lasten ja nuorten ilo on jäänyt mieleen.

– On ollut upeaa kiertää lasten kerhoissa ja nähdä se aito tunnelma ja tekemisen meininki. Ei siihen löydä sanoja, miten hienoa on, kun lapset tulevat kertomaan, miten kivaa on ja että hei minulla on harrastus. Niitä hetkiä on ollut jo paljon.

Liisa Kallio