Hallinto-oikeus hylkäsi Naantalin Kailon asemakaavaa koskevan muutoksenhaun

Laajennusta matkailutoiminta-alueelle

Naantalin Kailon saari talvella. Seutusanomien kuva-arkisto / Katariina Mäkinen-Önsoy.

Kailon saaren luonne muuttuu, kun Manner-Naantalin osayleiskaava keskittää yleisen virkistysalueen saaren pohjois- ja eteläosiin.

NAANTALI. Turun hallinto-oikeus 
on 20.12.2021 tekemällään päätöksellä hylännyt Naantalin Vanhankaupungin Asukasyhdistys 
ry:n muutoksenhaun koskien Kailon asemakaavaa. Naantalin Vanhankaupungin Asukasyhdistys 
ry:n keväällä 2020 hallinto-oikeudelle toimittaman muutoksenhaun pyrkimyksenä oli vapaan alueen osan käytön jatkuminen Kailossa nykyiseen tapaan.

Naantalin kaupunginvaltuusto päätti 3.2.2020 pitämässään kokouksessa 
enemmistön äänin Kailon asemakaavamuutoksesta, joka perustuu Muumimaailman kanssa vuonna 2017 tehtyyn sopimukseen saaren alueen käytöstä. Kailon maa-alue on kokonaan Naantalin kaupungin omistuksessa, mutta suuri osa siitä on vuokrattu Muumimaailma Oy:lle.

Asemakaavan muutoksen vaikutuksesta Kailon luonne asukkaiden virkistysalueena muuttuu lainvoimaiseksi 4.10.2018 tulleen Manner-Naantalin osayleiskaavan mukaisesti. Osayleiskaava ohjaa yleisen virkistysalueen saaren pohjois- ja eteläosiin. Näin ollen matkailukäyttöön tarkoitettu alue Kailon saaressa laajenee ja sen rakentamisen volyymi kasvaa.

Kaavamuutoksella edistetään Muumimaailma Oy:n lähivuosien laajentumistarpeita sekä saaren pohjois- ja eteläosien yleistä virkistyskäyttöä. Tavoitteena on laajentaa matkailuun varattua korttelialuetta pohjoiseen Manner-Naantalin osayleiskaavan mukaisesti. Samalla tutkitaan nykyisen matkailualueen ja saaren pohjoisosan rakennusoikeuden lisäämistä. Kaavatyön yhteydessä tarkastellaan myös saaren pohjoisosan käyttötarkoitusta ja muitakin saaren asemakaavamerkintöjä voidaan tarkistaa.

Naantalin Vanhankaupungin Asukasyhdistys ry kommentoi Turun hallinto-oikeuden päätöstä tiedotteessaan näin:
”Tehty valitus ei tuottanut toivottua tulosta. Naantalin Vanhankaupungin Asukasyhdistys pyrkii jatkossakin edistämään Naantalin ja erityisesti Vanhankaupungin viihtyisyyttä ja asukkaiden hyvinvointia. Siinä työssä yhdistys toivoo yhteistyötä myös Naantalin kaupungin merkittävällä tuella kehittyneen ja laajentuneen Muumimaailman kanssa.”

Katariina Mäkinen-Önsoy