Kustaviin suunnitellaan kalankasvatuslaitosta

Kalavaltio-hankkeen tavoitteena on lisätä kestävää kotimaista kalankasvatusta valtion merialueilla. Kuva: Luonnonvarakeskus.

Metsähallitus vastaa kansallisiin vesiviljelyn ja sinisen biotalouden strategioihin Kalavaltio-hankkeella. Hankkeen myötä pyritään lisäämään kotimaista kalankasvatusta.

KUSTAVI. Metsähallituksen Kustavin Isokarin länsipuolelle suunnittelemalle uudelle kalankasvatuslaitokselle toteutetaan ympäristövaikutusten arviointimenettely ympäristölupaa varten. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen sivulla on luettavissa 19.11. asti hankkeen YVA-menettelystä annettu päätös.

Kustaviin on kaavailtu kalankasvatuslaitosta osana Metsähallituksen, Luonnonvarakeskuksen sekä Suomen ympäristökeskuksen yhteistä Kalavaltio-hanketta.  Hankkeen tavoitteena on kotimaisen kalankasvatustuotannon kestävä kasvu ja valtion merialueiden hyödyntäminen liiketoimintamahdollisuuksia kasvattamalla.

Kalavaltio-hankkeessa pyritään löytämään parhaat kalankasvatusalueet valtion eli Metsähallituksen hallinnoimilta Suomen merialueilta kotimaisen kalankasvatustuotannon lisäämiseksi. Hankkeessa käytetään uusimpia menetelmiä, tietoa ja lähestymistapoja kalankasvatuksen vaikutusten ja sijainnin määrittämiseen.

Kalankasvatusalue sijaitsee noin viisi kilometriä Kustavin Isokarista luoteeseen. Kohdealueella on noin 20–30 metriä syvää ja veden vaihtuvuus on tehokasta. Alue sijaitsee Kustavin kunnan merialueella Uudenkaupungin avomeri -nimisessä vesimuodostumassa.

Kustaviin on tarkoitus sijoittaa verkkoaltaissa suoritettavaa kalankasvatustoimintaa. Kehikkomateriaalina käytettäneen polyeteeniä, mutta myös erilaiset teräskehikot ovat mahdollisia Verkkoaltaita voi olla niille määritetyllä alueella 5–15 kappaletta, ja ne voivat olla erikokoisia liiketoimintasuunnitelmasta riippuen.

Hanke etenee sillä tavalla, että Metsähallitus hakee selvitysten pohjalta ympäristölupaa. Kun ympäristölupa on myönnetty, Metsähallitus kilpailuttaa alueelle toiminnanharjoittajan ja vuokraa alueen lupineen kyseiselle yritykselle.

Katariina Mäkinen-Önsoy