Turkulaiset nuoret pääsevät arvioimaan asuinalueidensa palveluita

Nyt voi vaikuttaa: parhaat kehitysideat etenevät toteutukseen

Varissuon terveysasema vasemmalla ja Varissuon liikekeskus oikealla. Seutusanomien kuva-arkisto.

Osallistavilla raatitapaamisilla pyritään houkuttelemaan turkulaisia nuoria mukaan kaupungin palvelujen käyttäjiksi. Ensimmäinen nuortenraati järjestetään Varissuolla 7. lokakuuta.  

TURKU. Turun kirjasto- ja nuorisopalveluiden raadeissa Varissuolla, Hirvensalossa ja Aunelassa nuoret voivat arvioida kirjaston ja nuorisotilan palveluja sekä kertoa, mitä he toivovat omalta asuinalueeltaan. Raatien pohjalta jokin nuorten ideoima konkreettinen muutos toteutetaan kaupungin aktivointirahalla.     

Raatitapaamiset toteutetaan lokakuun ja marraskuun aikana. Joka alueella on kaksi parin tunnin raatitapaamista ja lisäksi kaikkien alueiden yhteinen päättäjäisjuhla loppuvuodesta.  

– On tärkeää, että nuoret pääsevät vaikuttamaan oman arkensa asioihin. Parasta on, jos toiveet voidaan myös toteuttaa nopealla aikataululla. Onnistunut kokemus voi kannustaa nuoria osallistumaan ja vaikuttamaan jatkossakin, Turun kaupungin nuorisosihteeri Mirja Teräs toteaa.

– Haluamme puhua nuorten kanssa ja saada tuoreita näkökulmia sekä rehellisiä mielipiteitä toiminnastamme. Nuoret ovat oman elämänsä kokemusasiantuntijoita, Turun kaupunginkirjaston nuortenosaston tiiminvetäjä Merja Lundén jatkaa.

Raadeissa alueiden nuoriso- ja kirjastotyöntekijät ideoivat yhdessä nuorten kanssa asuinalueen kehittämistä. Samalla nuoret tutustuvat paitsi toisiinsa niin myös kirjaston ja nuorisotilan työntekijöihin sekä kirjasto- ja nuorisopalveluihin alueella. Muutkin kuin raateihin osallistuneet nuoret pääsevät äänestämään kehittämisideoista alueen kirjastossa ja nuorisotilalla, ja eniten kannatusta saaneet kehittämisideat viedään eteenpäin toteutukseen.  

Raatitapaamiset järjestetään Varissuon nuorisotilassa 7.10. klo 18–20 ja Varissuon kirjastossa 14.10. klo 18–20, Syvälahden monitoimitalossa 21.10. klo 17–19 ja 28.10. klo 17–19 ja Aunelan monitoimitalossa 4.11. klo 16–18 ja 10.11. klo 16–18.  

Kirjastopalveluissa toteutettiin viimeksi vuonna 2018 asiakasraatikokeilun, jossa nuoret osallistuivat Turun pääkirjaston nuorten alueen kehittämiseen. Raadin kautta saatiin nuorten omaa ääntä työhön, uusia ideoita sekä todellista palautetta siitä, mikä toimii ja mikä ei. Nyt tavoitteena on jatkaa asiakasraatitoimintaa ja laajentaa raatia ottamalla nuorisopalvelut mukaan. Nuorisopalvelut on kiinnostunut keräämään tietoa siitä, mitkä tekijät houkuttelisivat nuoria mukaan palvelujen käyttäjiksi.  

Turun Seutusanomat