Turun Hepokullan ryhmäkorjaushanke alkaa

Kolmen vuoden projekti

Turun Hepokullan lähiön kokonaisvaltainen remontti alkaa. Kuva: Korjauspartnerit.

Massiivisen remontin tarpeessa: Vastaavanlaisessa tilanteessa olevia lähiöitä löytyy maastamme paljon, nyt vuorossa ovat Hepokullan alueen asuinkerrostalot.

RAKENTAMINEN. Turun Hepokullassa remontoidaan vuoden 2024 kevääseen mennessä 7 taloyhtiötä ja 26 kerrostaloa yhtenä hankkeena. Huonokuntoiseksi päässeet asuinkerrostalot muutetaan ekologisiksi ja nykyaikaista tekniikkaa vastaaviksi, josta hyötyy koko asuinalue. Yli 60 miljoonan euron arvoinen remontti toteutetaan liukuvasti siten, että parhaimmillaan neljä taloyhtiötä on työn alla samanaikaisesti.

Seuraavan reilun kahden ja puolen vuoden aikana rakennukset uudistetaan perusteellisesti. Vesi-, sähkö- ja datajärjestelmät, julkisivut, märkätilat ja kellarit kaikki remontoidaan. Yksi merkittävimmistä uudistuksista on kaukolämmön vaihtuminen maalämpöön. Poistoilman talteenoton, paremman lämmöneristämisen ja muiden toimien puitteissa taloyhtiöiden hiilidioksidipäästöt vähenevät yli 500 tonnilla vuodessa. Remontti on alkanut tämän vuoden toukokuussa Jahtilähteen tornitalojen julkisivujen purkamisella.

Remontin lisäksi alueelle on kaavailtu myös uudisrakennuksia.
Olemme jättäneet taloyhtiöiden kanssa kaavahakemuksen Turun kaupungille, joka mahdollistaisi jopa 10 uuden kerrostalon rakentamisen alueelle, kertoo Korjauspartnereiden markkinointi- ja kehitysjohtaja Jussi Eronen.

Hepokullan alue on klassinen suomalainen 1970-luvulla rakennettu lähiö, jonka rakennukset muistuttavat toinen toistaan. Alue on todella viihtyisä ja siellä on kaikki asumiseen tarvittavat palvelut, jonka lisäksi se sijaitsee hyvin lähellä Turun keskustaa. Rakennusten huonon kunnon vuoksi alueen asuntojen arvo on laskenut niin alhaiseksi, etteivät pankit pysty myöntämään lainaa kaikkiin yksittäisten taloyhtiöiden tarvitsemiin saneerauksiin.

Korjauspartnerien alulle panema Lähiöpartnerit-konsepti tarjoaa ratkaisun, jossa taloyhtiöt toteuttavat remontin ryhmähankkeena, jolloin näinkin laajamittaiset hankkeet voidaan toteuttaa. Yhdessä tekemällä kustannukset tippuvat, kun esimerkiksi materiaalitilauksia voi tehdä suurempia eriä kerralla.

Hepokulta on vain yksi monesta muusta vastaavassa tilanteessa olevasta suomalaisesta lähiöstä, joissa suuret remontit odottavat.
Ryhmähankkeiden täytyy lyödä kansallisesti läpi, jotta lähiöitä voidaan korjata isommassa mittakaavassa. Pahimmillaan lähiöiden rakennukset, ja jopa tuhansien ihmisten kodit voivat joutua purkupäätösten uhreiksi, Eronen toteaa.

Turun Seutusanomat