Oppimosta suuntaa opinnoille

Matalan kynnyksen toimintaa

”Peltolan koulutalon Infoteekissa, luokassa D105 toimiva Peltolan Oppimo on avoinna maanantaisin ja keskiviikkoisin kello 9–15.” kertovat Oppimo-koordinaattorit Virpi Lummevuo (vas.) ja Anne-Marie Haikio. Muissa Oppimoissa, Ruiskadulla, Lemminkäisenkadulla ja Juhannuskukkulalla, on omat aukioloaikansa. Kuva: Katariina Mäkinen-Önsoy.

Henkilökohtaisella oppimispolulla opiskelijaa ohjaa Turun ammatti-instituutin Oppimo, joka on joustava, fyysinen ja virtuaalinen oppimisympäristö.

KOULUTUS. Turun ammatti-instituuttiin (TAI) on perustettu kehitystyön seurauksena viisi Oppimoa. Oppimotoimintaan voi osallistua matalalla kynnyksellä sekä konkreettisissa tiloissa että verkossa kursseja suorittaen. 

Oppimo on uudenlainen osaamiskeskus Turun ammatti-instituutissa, jossa opiskelijoille tarjotaan matalan kynnyksen ohjauspalveluja, mahdollisuuksia itsenäiseen opiskeluun sekä tukea opintoihin. Kuva: Annina Laaksonen

Oppimo tarjoaa mahdollisuuksia itsenäiseen opiskeluun sekä tukea opintoihin
– Opintoja on mahdollista suorittaa omaan tahtiin, yksilöllisiä polkuja, oli kyse sitten opiskelijasta, joka kaipaa ohjausta tutkinnon loppuun suorittamiseksi, tai opiskelijasta, joka haluaa suorittaa tutkinnon tavallista nopeammin, projektipäällikkö Annina Laaksonen sanoo.

Innostumisen ja oivaltamisen oppimisympäristössä yhdistyvät digitaalisuus ja fyysisyys, kun Oppimossa voi suorittaa verkko-opintoja opettajan ohjauksessa. Jatkuvasti kehittyvässä mallissa tavoitellaan yksilöllistä polkua ajasta ja paikasta riippumattomalle opiskelulle.

Oppimotoiminnassa osallistaminen on ollut avainsanana alusta alkaen.

Toimintaa kehitetään edelleen tarpeen mukaan, opiskelijoilta ja opettajilta saadun palautteen perusteella. Nyt jo TAIn viidessä Oppimossa on toiminut erilaisia opiskelijoiden tarpeisiin kehitettyjä tukimuotoja, kuten esimerkiksi rästi-Oppimo, ilta-Oppimo, kesä-Oppimo sekä matematiikkapaja.

Osana 365/12 – Aina avoin ammatillinen oppilaitos -hanketta kehitetty Oppimo auttaa opiskelijaa henkilökohtaisen oppimispolun eri vaiheissa. Kuva: Annina Laaksonen.

– Tukimuodoilla täydennetään opintojen mahdollisia puutteita. Tällaisia esimerkiksi koronavuoden aikana ilmenneitä vajauksia on paikkailtu Oppimossa, Oppimo-koordinaattori Virpi Lummevuo toteaa.

eTAI-kurssien ja Oppimon isoimpaan käyttäjäryhmään kuuluvat jatkuvan haun, yleensä aikuiset, opiskelijat. Aikuisopiskelijoiden taustat sekä työssä, luottamustehtävissä ja harrastuksissa kartutetut tietotaidot ovat hyvin moninaisia.
– Oppimo voi innostaa jo keskeyttäneitäkin opiskelijoita takaisin opintoihin. Opiskelija voi nimittäin osoittaa osaamisensa YTO-näyttökokeissa, jolloin jo suoritetut opinnot voidaan lukea hyväksi eikä opintoja tarvitse aloittaa alusta, lisää Lummevuo.

6Aika: 365/12 – Aina avoin ammatillinen oppilaitos -hankkeesta syntyneet osaamiskeskukset tarjoavat uudenlaisen ympäristön oppimiselle.

Muita hankkeen myötä näkyviä toimenpiteitä TAIssa ovat yrittäjyyden oppimisympäristö Wisio, Koululaiva S/S Bore, Hyvinvointiteknologian simulaatiotila sekä virtuaalinen oppimisympäristö eTAI.

Oppimoiden verkko-opintotarjonta paranee entisestään, kun verkko-oppimisympäristö eTAIn materiaalit otetaan käyttöön syksyn mittaan.
– eTAIn ensimmäiset verkko-opinnot olivat opiskelijoiden ja opetushenkilöstön käytettävissä uuden lukuvuoden aloituspäivänä, eTAI-asiantuntija Marjo Kauhanen kertoo.

Verkko-opiskelusta tuli entistäkin yleisempää poikkeuksellisten aikojen pakottaessa opiskelijat etäopintoihin. Digitaalisten kanavien hyödyntämisessä osana opiskeluja oltiin kuitenkin TAIssa hyvässä vauhdissa jo ennen koronapandemiaa.
– Hankeidea tuli TAIn johdolta, kun haluttiin luoda opiskelijoille uusia mahdollisuuksia opiskella ajasta ja paikasta riippumatta. Lisäksi hanke tuki vuoden 2018 alussa voimaan tulleen ammatillisen koulutuksen reformin toteutumista, johon keskeisesti kuuluvat muun muassa osaamisperusteisuus ja yksilölliset opintopolut. Muun muassa näiden asioiden toteutumista mahdollistetaan Oppimoiden avulla, Annina Laaksonen kiteyttää.

Katariina Mäkinen-Önsoy