Rusko kerää kuntalaisten mielipiteitä koirapuiston paikasta

Turussa on yhteensä 17 koirapuistoa, Raisiossa kaksi ja Maskussa yksi. Nousiaisiin on myös juuri avautunut koirametsä. Kuva Hirvensalon koirapuistosta Turusta.

Ruskolaisten vastauksissa eniten kannatusta ovat keränneet Paasniitun perhepuisto ja Päällistönmäki.

RUSKO.

Ruskon kunta on avannut kyselyn, jolla se kerää paikkakuntalaisten mielipiteitä mahdollisen koirapuiston paikasta. Kysely avattiin toukokuun loppupuolella, ja vastauksia oli tullut kesäkuun alussa lähes 60. Kunta on alustavasti pohtinut koirapuiston sijoittamista Paasniitun lähiliikunta-alueen eli niin sanotun perhepuiston yhteyteen.

Paasniitun ympäristöä on kehitetty ja kehitetään edelleen. Sinne on seuraavaksi tulossa kuntoportaat ja skeittiparkki. Koirapuisto voisi sopia siihen kokonaisuuteen, Ruskon hyvinvointijohtaja Mikko Hulkkonen kertoo.

Myös kyselyyn vastanneista suurin osa kannattaa Paasniittua, sillä 55 vastaajasta yli 20 ehdottaa perhepuistoa. Paasniitun jälkeen Päällistönmäki on kerännyt toiseksi eniten kannatusta. Muita ehdotettuja paikkoja koirapuistolle ovat muun muassa Vahto, urheilukentät ja Ruskon hiihtokeskus.

Paikkojen lisäksi moni vastaaja toivoo koirapuiston maastosta metsäistä ja vaihtelevaa hiekkakentän sijaan. Huolta herätti koirapuiston sijoittaminen liian lähelle asutusta, jolloin koirien haukkuminen voisi häiritä asukkaita.

Koirapuiston rakentamisesta Ruskolle toivoi Ruskon työväenyhdistys, joka teki aiheesta valtuustoaloitteen viime vuonna. Valtuustoaloitteen lisäksi koirapuistosta on tehty kuntalaisaloite vuonna 2018.

Viime vuonna tehtyä valtuustoaloitetta on käsitelty teknisessä lautakunnassa ja hyvinvointilautakunnassa, jonka jälkeen todettiin, ettei koirapuiston rakentamiselle ole varattu määrärahoja kuluvan vuoden talousarviossa. Samalla kunta halusi vielä kartoittaa ruskolaisten mielipiteitä koirapuiston paikan suhteen.

Tekninen lautakunta arvioi koirapuiston kustantavan yhteensä noin 20.000 euroa. Hyvinvointijohtaja Mikko Hulkkosen mukaan kunta on suunnitellut alustavasti ulkopuolisen kehittämisrahoituksen hakemista koirapuiston rakentamiseksi.

– Tilannetta kartoitetaan ensin ja sitten haetaan todennäköisesti rahoitusta syksyn aikana, jos sopiva paikka puistolle löytyy. Esimerkiksi Leader Varsin hyvä on myöntänyt rahoitusta muihin kuntiin tällaisissa hankkeissa, Hulkkonen sanoo.

Kysely koirapuiston mahdollisesta sijainnista on auki 2. heinäkuuta asti. Tarkempi aikataulu koirapuiston suhteen selviää myöhemmin syksyllä.

– Käymme kyselyn tulokset läpi ja selvitämme hankerahoitusta. Aikataulu riippuu pitkälti siitä ja kokonaisbudjetista.

Liisa Kallio