Raision koulumalli

MIELIPIDE/KUNTAVAALIT
Paljon on keskusteltu mystisestä ohry-mallista mutta vähän on osunut eteeni keskustelua mallin kouluista tarkemmin.
Katson, että tulevien Raision 5.- ja 6.-luokkalaisten tulee olla uusissa kouluissa omassa siivessään. Yksi koulu, yksi opettajainhuone, kaksi siipeä, porrastetut välitunnit, yhteiset tukitilat ja -palvelut. Viisas oppii muiden koulujen kokemuksista.
Koulut kasvavat? Uuden luokkajaon myötä Raisiosta poistuvat kuuden ikäluokan koulut pienempien viiden ikäluokan koulujen tieltä. Kaanaalla iso muutos yhdistää kolme koulua nykyisten Friisilän ja Ihalan koulujen kokoiseksi. Ylempien luokkien koulut ovat nykyistä Vaisaarta pienempiä 100-150 oppilaan verran.
Koska Raisioon ei tule täyttä yhtenäiskoulua (1-9), nuorimmat lapset ovat erillään vanhemmista lapsista 4-luokkaan saakka. Opettaja seuraa oppilaiden mukana 4. luokalta uuteen kouluun ja tuo mukanaan tiedot oppilaiden haasteista. Hän opettaa uuden koulun tavoille. Askel kerrallaan lapset tutustuvat uusiin aineenopettajiin ja aineopetukseen.
Monet Suomen 5-9- ja 1-9-yhtenäiskoulut on järjestetty vanhoihin rakennuksiin. Ne eivät tietenkään ole parhaiten soveltuvia entisestä poikkeavaan uuteen tarkoitukseen.
Raisiossa on suuri tarve korjata kouluja. Osa kouluista on väärässä paikassa ja väärän kokoisia, kun kaupunki on aikojen saatossa kasvanut niin paljon. Samalla on havaittu muualla tapahtuvan muutoksia. Suomeen on 10 vuodessa rakennettu yhtenäiskouluja puolet lisää ja 1-6-koulujen määrä on laskenut kolmanneksen.
5-9-kouluja on alkanut syntyä ilmeisesti tavoitellen täyttä yhtenäiskoulua pienempää kokoa ja suurempaa joustavuutta. Toisille 5-9-koulu on liian raju muutos, toisille se on maltillinen vaihtoehto 1-9-mallille. Uudella mallilla Raisio siirtyy vanhassa pitäytyneestä mallista kerralla uuteen. Kun vuonna 1921 päätettiin 6-vuotinen ”alakoulu”, ei tietoa päätöksen tueksi varmasti ollut kuten nyt. Silloin piti vain saada pituutta kaikkien opinnoille. Se järjestely periytyi peruskouluun. Nyt alkaa uusi. Raisio astuu takarivistä eturiviin.
Mikko Kangasoja (ps)
kaupunginvaltuutettu
sivistyslautakunnan jäsen
Raision Perussuomalaisten puheenjohtaja