Ruskon supernanny tarjoaa matalan kynnyksen tukea lapsiperheille

Ruskon supernanny Anne Suomalainen auttaa ruskolaisia lapsiperheitä erilaisten haasteiden parissa.

Iltatoimet, ruokailuhetket, sisarusten väliset suhteet – esimerkiksi tällaisia aiheita Ruskon supernanny on käsitellyt perheiden kanssa.

RUSKO.

Helmi-maaliskuussa startannut Supernanny – lainattavaa kasvatusapua lapsiperheille -hanke on edennyt pilottivaiheesta siihen, että jokainen ruskolainen lapsiperhe voi lainata kasvatusapua supernannylta eli projektipäällikkö Anne Suomalaiselta. Yhteyden häneen saa kunnan verkkosivujen kautta sekä sähköpostilla ja puhelimitse.

– Pilottivaiheessa perheet ohjautuivat minulle neuvolan, varhaiskasvatuksen ja perhepalveluiden kautta. Kuitenkin toukokuun alusta alkaen kuka tahansa voi tulla asiakkaaksi, Suomalainen kertoo.

Supernanny-hankkeessa ruskolaisille on tarjolla matalan kynnyksen kasvatusapua. Hankkeen tavoitteena on, että apua olisi saatavilla mahdollisimman helposti ja joustavasti.

Suomalainen on kohdannut pilottivaiheessa jo ensimmäiset asiakkaansa.

– Ihania, tavallisia perheitä on tullut vastaan. Heidän kanssaan on ratkottu arkisia asioita kuten sisarusten välisiä suhteita, uhmaikää, iltatoimia ja ruokailuhetkiä. Ne ovat kaikille perheille tuttuja ja jokapäiväisiä asioita.

Koulutukseltaan Suomalainen on sosionomi, mielenterveyshoitaja ja perheterapeutti. Hän on työskennellyt perheiden parissa viimeiset 25 vuotta muun muassa perheneuvolassa ja varhaiskasvatuksessa. Kun ruskolainen perhe ottaa yhteyttä Suomalaiseen, apua saa ilman jonoa tai lähetettä.

– Pohdimme ja puhumme vanhempien kanssa yhdessä asioista, ja heidän kutsusta tulen paikalle. Vanhemmat myös päättävät, kuinka usein esimerkiksi olisi tarvetta tavata, Suomalainen kertoo.

Hankkeen alku on ollut positiivinen: Suomalainen kertoo esimerkiksi yhdestä äidistä, joka kyseli pilottivaiheessa siitä, että saako Suomalaisen palveluista kertoa jo kavereille.

– Vastaanotto on ollut hyvä perheiden osalta. Hehän saavat paljon hyviä vinkkejä ja neuvoja neuvolasta ja päivähoidosta, mutta ehkä olen se puuttuva palanen siinä välissä, joka antaa konkreettisia käytännön ohjeita ja näytän siellä kotona, miten jonkin asian kanssa voisi toimia.

Supernanny-hankkeen yhtenä tavoitteena on, että asenne avun pyytämiseen muuttuisi suopeammaksi. Suomalainen toivoo, että kasvatusavun voisi jatkossa rinnastaa esimerkiksi kampaajalla käyntiin.

– Jokainen perhe käy ihan samoja asioita lasten kanssa läpi. Toivon, että avun pyytämisestä tulisi arkinen asia, ja ruskolaiset rohkaistuisivat ja huomaisivat, ettei ole iso asia pyytää tukea, hän sanoo.

Hanke jatkuu vuoden loppuun. Suomalaisen mukaan tärkeintä olisi, että lapsiperheet saisivat hankkeen myötä tukea ja apua, josta on heille hyötyä.

– Jos tästä tulisi hyvä malli, joka juurtuisi käytännön tasolle ja leviäisi myös muihin kuntiin, niin se olisi todella hienoa.

Liisa Kallio