Laitila–Pyhäranta sekä Meri-Vakan 4H-yhdistysten #nuortenjutska kannustaa yhdistystoimintaan

Toukokuun alussa Polkuja yhdistystoimintaan, #nuortenjutska -hankkeesta tiedotettiin Mynämäen Laurin koulun välituntipäivystyksessä. Kuva: Polkuja yhdistystoimintaan, #nuortenjutska -hanke.

Tuoretta tietotaitoa, näkyvyyttä yhdistykselle ja mahdollisesti uusia vapaaehtoistoimijoita? Jos vastaus on yhteenkin edellä mainituista kyllä, kannattaa tutustua #nuortenjutska -sivustoihin.

YHDISTYS. Meri-Vakan 4H-yhdistyksessä sekä Laitila–Pyhäranta 4H-yhdistyksessä on käynnissä yhteinen Polkuja yhdistystoimintaan, #nuortenjutska -hanke. Leader-hankkeen tavoitteena on tutustuttaa ja innostaa paikallisia nuoria yhdistystoimintaan. Yhdistysten toiminta-alueena on Laitila, Mynämäki, Nousiainen, Pyhäranta, Taivassalo, Uusikaupunki ja Vehmaa -akseli.

Hankkeen tarkoituksena on saada nuoret ideoimaan yhdessä yhdistystoimijoiden kanssa kansalais- ja vapaa-ajan toimintaa, jota haluaisivat itse toteuttaa tai johon haluaisivat osallistua. Nuoret toimintaideoineen linkitetään olemassa oleviin yhdistyksiin, joiden kanssa voivat toteuttaa ideansa.

Alueensa yhdistystoimijoihin tutustuessaan nuoret saavat koulutusta yhdistystoiminnasta, viestinnästä, projektinhallinnasta, rahoituksen hankinnasta, tapahtumantuotannosta ja oman ympäristönsä vaikuttamismahdollisuuksista. Nuoria kasvatetaan vastuunkantajiksi ja aktiivisiksi kansalaisiksi.

Yhdistykset saisivat nuorten aktiivien myötä ylisukupolvista vuorovaikutusta, mikä kehittää yhteisöllisyyttä ja eri ikäpolvien välistä ymmärrystä. Hankkeesta jää parhaimmassa tapauksessa käteen uusia yhdistystoimijoita, tähän päivään tuotuja toimintamuotoja yhdistyksiin ja uutta tietotaitoa yhdistyksiin.

Yhdistykset, jotka ovat kiinnostuneet yhteistyöstä ja uusista mahdollisista vapaaehtoistoimijoista riveihinsä voivat osallistua hankkeeseen ottamalla yhteyttä hankkeesta vastaavaan projektityöntekijään Joni Tanhuanpäähän, puh. 041 3135 035. Yhteystietolomakkeen voi käydä myös täyttämässä Laitila–Pyhäranta 4H #nuortenjutska -verkkosivulla.

Katariina Mäkinen-Önsoy