Turun Parkin kentän asemakaavaehdotus on nähtävillä

Kaavassa asuntoja enimmillään 330 uudelle asukkaalle

Parkin kentän kaava-alueeseen kuuluu kentän lisäksi osa Kutomonkatua ja Tuureporinkatua sekä kenttää rajaavat Arkistonpolku ja Ukkokodinpolku. Kuvat: Turun kaupunki.

Tuureporinkadulla sijaitsevan Parkin kentän kaavaratkaisussa on muodostettu kahden korttelin kokonaisuus, jossa yhdistyvät muun muassa liikunta, asuminen, toimisto- ja liikekäyttö.

TURKU. Parkinkentän asemakaavan muutosehdotus on nähtävillä ajalla 26.4.–25.5. Turku-pisteessä ja turku.fi-sivustolla. Asemakaavaehdotusta esittelevä avoin yleisötilaisuus järjestetään etänä Teamsissa keskiviikkona 5. toukokuuta kello 18–20.

Asemakaavanmuutos laaditaan Parkin kentälle ja sitä ympäröiville katualueille siten, että Parkin kenttä säilyy urheilu- ja virkistyspalveluiden alueena. Täydennysrakentaminen on mahdollista Tuureporinkadun varteen sekä Tuureporinkadun ja Arkistonpolun kulmaan. Suunnitellut rakennukset ovat 8-kerroksisia asuin- ja liikerakennusta, joista Arkistonpolun puoleiseen rakennukseen sijoitetaan urheilutoimintaa palvelevia tiloja.

Rakennusten väliin jää katuaukio, jonka kautta kuljetaan kentälle. Tekojääkenttä, tekonurmikenttä ja kaukalo toteutetaan maanpinnan tasoon nykystandardien mukaisesti. Kentän alle on mahdollisuus rakentaa pysäköintilaitos huoltotiloineen.

Parkinkentän uusi asemakuva huhtikuulta 2021.

Korttelialueilla on rakennusoikeutta yhteensä 17 900 k-m². Kaava mahdollistaa asuntoja enimmillään 330 uudelle asukkaalle.

Ehdotus on laadittu kaupunkiympäristölautakunnan 24.3.2020 hyväksymän luonnoksen pohjalta, joka perustuu arkkitehtitoimiston K2S Oy:n luonnoksiin, yleisöpalautteeseen sekä kumppaneiden ja konsulttien kanssa pidettyjen suunnittelutapaamisten tuloksiin.

Mahdolliset muistutukset on toimitettava kaupunkiympäristötoimialalle, joko kirjallisena osoitteeseen PL 355, 20101 Turku tai sähköpostilla osoitteeseen kaupunkisuunnittelu@turku.fi ennen nähtävänäoloajan päättymistä.

Katariina Mäkinen-Önsoy

 

 

Jaa juttu sosiaalisessa mediassa!