Turun vihreät lähtee kuntavaaleihin monikielisenä

KUNTAVAALIT

Turun vihreät toimivat kevään 2021 kuntavaaleissa monikielisesti. Verkkosivuille on koottu tiiviitä tietopaketteja yli kymmenellä Turussa puhutulla kielellä. Kielten määrä noussee lopulta noin kahteenkymmeneen. Lisäksi koko laaja vaaliohjelma on käännetty sekä ruotsiksi että englanniksi. Ehdokkaiden joukossa on osaamista yli kymmenellä kielellä.

Kunnallisjärjestön varapuheenjohtaja Jakke Mäkelä on vastannut Turun vihreiden ehdokashankinnasta. Hän pitää monikielistä toimintaa perusvaatimuksena tämän päivän Turussa.

– Joka kymmenes turkulainen puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia. Vaikka suomen kielen oppiminen onkin välttämätöntä kotoutumisen kannalta, jokaisella on samaan aikaan perustavanlaatuinen oikeus vaalia omaa äidinkieltään ja kulttuuriaan. Maahanmuuttajien äänestysprosentit ovat olleet erittäin matalia, ja monikielinen kampanjointi on yksi tapa nostaa prosenttia, toteaa Jakke Mäkelä.

Tuore ehdokas, kamerunilaissyntyinen Theresia Bilola kampanjoi kolmella kielellä: suomeksi, englanniksi ja ranskaksi.

– Käytän kaikkia näitä kieliä, koska vihreille inkluusio ja kuuluminen ovat tärkeitä arvoja. Kieli, ja aivan erityisesti äidinkieli, muodostaa tunteita ja ajatuksia. Me Vihreissä haluamme tavoittaa asukkaat niillä kielillä, jotka sytyttävät heidän vahvimmat tunteensa, eli heidän äidinkielillään. Haluamme rakentaa yhteenkuuluvuuden tunteen kaikille, myös niille, jotka eivät vielä ymmärrä suomea tai ruotsia. Viestimme jokaiselle on: näemme sinut ja kuulemme sinut, ja äänelläsi on merkitystä, sanoo Theresia Bilola.