Liedon kylät ja kulmakunnat tutuiksi

Vääntelän Osmontalo (entinen Uusi-Jaakkola) kuvattuna Vanhalta Härkätieltä. Kuva: Liedon museo.

LIETO

Liedon museossa on ponkaistu liikkeelle Leader-rahoitteinen hanke, jossa historiaa ja nykyisyyttä tuodaan esille uudella tavalla.

Tiedon määrästä ei nykyään ole pulaa, ongelmana on pikemminkin tiedon ylenpalttinen runsaus sekä tiedonmurujen sirpaloituminen eri tahoille.

Liedon museon hankkeessa liikutaan ajassa ja paikassa: menneisyys tuodaan osaksi nykyisyyttä, tarinat ja faktat sijoitetaan kartalle.

Ennen vanhaan maaseudulla asuttiin kylissä, nykyään ehkä enemmän paikka- tai kulmakunnilla.

Lieto jakaantuu maantieteellisesti kahdeksaan kulmakuntaan: Asemankulma, Ilmarinen, Kirkonkulma, Littoinen, Loukinainen, Saukonoja, Tarvasjoki ja Yliskulma.

Kulmakunnat koostuvat kylistä, joita on Liedossa kaiken kaikkiaan 85. Kylistä suurin osa on perustettu jo keskiajalla.

Hankkeen aikana Liedon museon verkkosivujen yhteyteen luodaan Liedon kyliä ja kulmakuntia esittelevä kaikille avoin Kotiseutuportaali. Jokaisella kylällä on oma historiansa ja luonteensa, joita tuodaan esille eri keinoin. Haastattelujen, muistelutilaisuuksien, arkistojen, karttojen, kuvien ja videoiden avulla saatu tieto avaa ikkunoita rikkaaseen kulttuuriperintöömme.

Liedon kylistä on vuosikymmenien ajalta paljon rakennus- ja kulttuuriympäristön dokumentointiaineistoa, valokuvia sekä tarinoita ja muisteluita, jotka on tallennettu Liedon museon arkistoon.

Kotiseutuportaali tuo tämän arvokkaan aineiston esille ja saavutettavaksi. Olemassa olevan rinnalle kerätään uutta tietoa, joka liitetään Liedon museon kokoelmiin.

Olennaisessa osassa uuden aineiston keräämisessä ovat vapaaehtoiset ja heidän tekemänsä talkootyö.

Osallistua voi esimerkiksi puhumalla ja kirjoittamalla, valokuvaamalla tai videoimalla, piirtämällä, haastattelemalla kyläläisiä sekä etsimällä valokuvia ja kirjoituksia kotiarkistoista. Hankkeessa aktivoidaan kyläläisiä myös omaehtoiseen tarinointiin. Kulmakunnilla järjestetään muistelutilaisuuksia. Yliskulmalla ehdittiin ennen koronarajoitusten tiukentumista katsella kyläläisten tuomia valokuvia ja muistella yhdessä.

Muihin kulmakuntiin suunnataan, kun se on taas mahdollista. Tähän mennessä Kotiseutuportaaliin on kerätty aineistoa Kirkonkulmalta, Littoisista, Loukinaisista, Saukonojalta ja Yliskulmalta. Parhaillaan työstetään Asemankulmaa ja seuraavaksi lähdetään Tarvasjoelle.

Kotiseutuportaali on hankkeen lopputuote, jota päivitetään myös julkaisemisen jälkeen. Portaali on lähtökohtaisesti kulttuurihistoriallinen, joustava ja jatkuvasti täydennettävissä.

Vastaavanlaisia hankkeita ei ole tiettävästi tehty Suomessa aiemmin.

Liedon kotiseutuportaali – avain kyliin ja kulmakuntiin -hanke on saanut rahoitusta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014–2020.

Rahoitus on haettu Leader-ryhmien Varsin Hyvä ry:n ja Jokivarsikumppanit ry:n kautta. Hanke toteutetaan Varsinais-Suomen Ely-keskuksen alueella vuosina 2020–2022. Projektissa tehdään yhteistyötä Aurajokisäätiön, Liedon kunnan, Turun museokeskuksen ja Turun yliopiston kanssa.

Kevään ja kesän aikana hankkeen vetäjänä työskentelee Eeva Turpeinen.

Häneen voi olla yhteydessä, kun haluaa olla mukana luomassa Liedon kotiseutuportaalia.