Raision sivistyslautakunta esittää kahden yhtenäiskoulun mallia

RAISIO. Raision sivistyslautakunta valitsi 10.3. kokouksessaan kaupungin kouluverkon tulevaksi rakenteeksi mallin, joka perustuu kouluverkkoselvityksen ohjausryhmän malliin. Ohjausryhmän (Ohry) malli perustuu kahteen uuteen 5.–9. luokkien yhtenäiskouluun, joista toinen korvaisi Vaisaaren koulun. Seuraavaksi esitys etenee kaupunginhallitukseen ja kaupunginvaltuustoon päätöksentekoon.

Raision kaupunki keräsi huoltajien, oppilaskuntien ja henkilöstön näkemyksiä erilaisista ratkaisuvaihtoehdoista. Kahden viikon ajan, 19.2. – 5.3., avoinna olleeseen kyselyyn vastasi 548 varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen huoltajaa, henkilöstön jäsentä, oppilaskuntien ja nuorisovaltuuston jäsentä.

Kyselyyn vastanneita pyydettiin arvioimaan, mikä on esitellyistä vaihtoehdoista paras ja mikä on huonoin. Tämän kyselyn tulosten perusteella kyseessä oleva Ohjausryhmän (Ohry) malli on toiseksi paras. Vastanneiden sidosryhmäläisten keskuudessa parhaaksi arvioitu yhden yläkoulun malli ei ole kaupungin teettämien selvitysten mukaan taloudellisesti kestävä ratkaisu. Näiden tietojen ja laajan selvitystyön perusteella sivistysjohtajan esitys sivistyslautakunnalle oli päätös Ohry-mallista Raision tulevaisuuden koulutuksen järjestämisen rakenteeksi.

Turun Seutusanomat