Pyhärannan kh:ssa 22.3. Ihoden kaavamuutoksen suunnittelijan valinta

PYHÄRANTA. Tänään 22. maaliskuuta kokoontuvalle Pyhärannan kunnanhallitukselle ehdotetaan, että se valitsee Ihoden kaavamuutoksen suunnittelijaksi Nosto Consulting Oy:n hintaan 6 640 euroa, alv 0%.

Vuodelle 2021 talousarvioon on varattu Ihoden kaavamuutokseen 15 000 euron määräraha. Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan varhaiskasvatuksen tilojen lisärakentaminen korttelin 2 alueella ja autopaikoitusta korttelin 1b alueella.

Lisäksi korttelia 2 laajennetaan pohjoisosasta liikenne-/katualueelle siten, että alueen kaikki olemassa olevat rakennukset ovat korttelin alueella, kortteli 1b laajenee kaakon suuntaan ja liikennealue (LYT) poistuu yleiskaavan mukaisesti sekä korttelin 40 AM-alueella mahdollistetaan korttelin sisäinen ajo-yhteys sekä yleiskaavassa osoitettu kevyen liikenteen reitti. Rakennussuojelu huomioidaan yleiskaavan mukaisesti.

Seutusanomat Vakka