Leader Ravakan nuorisotyöryhmä päättää nuorten projektien rahoituksesta

Nuorten ääni kuuluviin!

Iiris Soininen (vas.) ja Vilma Taipale Leader Ravakan toiminnanjohtajan Ulla Kallion kanssa Euroopan suurimmassa Leader-toimijoiden verkostoitumistapahtumassa LINC-seminaarissa. Kuva: LEADER RAVAKKA.

Tie vaikuttajaksi voi alkaa jo nuorena. Tällaista esimerkkiä antavat Leader Ravakan nuoret paikalliset osaajat Iiris Soininen ja Vilma Taipale, jotka ovat ponnistaneet nuorisotyöryhmään Laitilasta ja Uudestakaupungista.

NuorisoLeader-tuki lasten ja nuorten omille ideoille

• NuorisoLeader-rahoitusta voi hakea kuka tahansa alueen nuori, nuorten ryhmä, nuori yrittäjä tai yrittäjyyttä suunnitteleva henkilö tai ryhmä Leader Ravakan alueella (Eurajoki, Laitila, Mynämäki, Pyhäranta, Rauma, Uusikaupunki ja Vehmaa)
• Rahoitusta voi saada esimerkiksi harrastusvälineiden hankkimiseen, tapahtumiin tai vaikka oman kesätyöpaikan perustamiseen.
• Tärkein kriteeri on yleishyödyllisyys eli idean täytyy hyödyttää laajempaa joukkoa, ei vain hakijoita itseään. Poikkeus on, jos tukea haetaan yritystoimintaan.
• Nuoret vastaavat itse projektin suunnittelusta, toteutuksesta ja raportoinnista.
• Tuen suuruus on noin 100–500 euroa. Erityisen hyvään projektiin tukea voi saada jopa 1 500 euroa.
• Tukea haetaan sähköisellä hakulomakkeella osoitteessa
https://ravakka.fi/nuorille/ 
• Tuen myöntämisestä päättää paikallisista nuorista muodostuva Leader Ravakan nuorisotyöryhmä.

NUORET. Vakka-Suomessa ja Satakunnassa seitsemän kunnan alueella toimiva Maaseudun kehittämisyhdistys Ravakka ry (Leader Ravakka) rahoittaa paikallisten yhdistysten ja yritysten hankkeita. Leader Ravakka tarjoaa myös neuvontaa ja asiantuntija-apua hankkeiden toteuttamiseen.

Leader Ravakan tammikuussa 2019 perustettu nuorisotyöryhmä on osa Leader Ravakan kansainvälistä Youth Board in Leader -hanketta. Hankkeessa pyritään tehostamaan nuorten roolia päätöksenteossa ja lisäämään nuorten vaikuttamismahdollisuuksia.
– Me nuorisotyöryhmässä päätämme NuorisoLeader -rahoituksesta, jonka avulla rahoitamme alueen nuorten omia projekteja ja yrittäjyyttä. Otamme myös osaa Ravakan kansainväliseen toimintaan ja pyrimme saamaan nuorten ääntä kuuluviin niin Leader-piireissä kuin paikallisestikin. Meille tärkeää on nuorten osallisuuden edistäminen, ympäristönsuojelu ja kaikkien tasa-arvoinen kohtelu taustoista riippumatta, uusikaupunkilainen Iiris Soininen, 17, kertoo.

Virallisten kokoontumisten lisäksi nuoret ovat tavanneet myös vapaa-ajalla.
– Kokoonnumme välillä myös ihan ryhmäytymistarkoituksessa. Olemme tavanneet esimerkiksi pakohuoneen ja lasersodan merkeissä. Ryhmästä onkin muodostunut aika tiivis porukka, jonka kanssa on aina mukava kokoontua, toteaa Laitilasta kotoisin oleva Vilma Taipale, 19.

Molemmat nuoret ovat olleet Leader Ravakan nuorisotyöryhmässä mukana aivan sen perustamisesta eli 2019 tammikuusta alkaen.

Nuoria halutaan kannustaa kansainväliseen yhteistyöhön ja verkostojen kasvattamiseen.

Soininen ja Taipale ovat sitä mieltä, että mahdollisuuksia on monia itsensä kehittämiseen.
– Nuorisotyöryhmäläiset ottavat osaa Ravakan kansainväliseen toimintaan ja saamme halutessamme osallistua Ravakan järjestämille opintomatkoille. Olemme vierailleet aikaisemmin esimerkiksi Skotlannissa ja Virossa. Matkoilla olemme päässeet puhumaan nuorten osallisuuden puolesta ja saaneet nuorten ääntä kuuluviin kansainvälisesti. Matkat ovat parantaneet omaa kielitaitoani, ja niiden avulla olen saanut ystäviä myös Suomen rajojen ulkopuolelta, Soininen sanoo.
– Sen lisäksi, että olemme itse järjestäneet opintomatkoja, yhteistyökumppanimme Skotlannista ovat käyneet täällä vieraanamme, Taipale kertoo.

Koronaviruksesta johtuen viime vuodeksi suunnitellut kansainväliset ja Suomen sisäiset matkat peruuntuivat.

– Matkat on nyt siirretty myöhemmäksi ja toivomme että maailman tilanne sallisi taas opintomatkojen tekemisen mahdollisimman pian, Soininen toteaa.

NuorisoLeader on rahallista tukea lasten ja/tai nuorten projekteille. Tukea voi hakea nuorten ryhmä, mutta myös nuori yrittäjä tai yrittäjyyttä suunnitteleva henkilö. Käyttökohde voi olla esimerkiksi tapahtuman järjestäminen, harrastusvälineiden hankkiminen tai jokin muu projekti, jonka nuoret itse suunnittelevat, toteuttavat ja raportoivat. Tukea voi saada myös oman liikeidean toteuttamiseen, olemassa olevan yritystoiminnan kehittämiseen tai esimerkiksi oman kesätyöpaikan perustamiseen.
– Olemme rahoittaneet hakemuksia tennisvälineistä vohvelirautaan ja hämähäkkikeinuun. Viimeisimpänä rahoitimme nuorelle yrittäjälle työkaluja hänen yritystoimintansa kehittämiseen, kertoo Iiris Soininen.

Leader Ravakka valmistelee uutta paikallista kehittämisohjelmaa tulevalle EU-ohjelmakaudelle.

Uusi strategia tulee ohjaamaan sitä, millaisia asioita Ravakka voi vuoden 2023 jälkeen edistää rahoituksella ja toiminnalla.

Ihan ensimmäisenä helmikuussa järjestettiin Nuorten ääni kuuluviin -työpaja ja rahoitusinfo. Seuraavana ovat vuorossa rahoitusinfot alueen elinkeinotoimijoille 9. maaliskuuta. Paikallisille kylä- ja yhdistystoimijoille suunnattu tilaisuus pidetään 10.3., ympäristötoimijoille 11.3. ja matkailutoimijoille 24.3.

Katariina Mäkinen-Önsoy

 

 

Jaa juttu sosiaalisessa mediassa!